Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I januari har totalt 95 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 130 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i januari (redovisade)

48 st. Bensin

42 st. Diesel

5 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i januari (redovisade)

47 st. Mild-Hybrid Bensin

43 st. Diesel

25 st. Electric

13 st. Natural Gas

2 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i januari visas nedan

26 st. Punto har skrotats

15 st. Fiorino har skrotats

11 st. Palio har skrotats

6 st. Ducato har skrotats

6 st. Doblo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat modellerna i januari visas nedan

66 st. 500 har nyregistrerats

24 st. Doblo har nyregistrerats

18 st. Ducato har nyregistrerats

14 st. Talento har nyregistrerats

6 st. Tipo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken