Vem köper min Skrotbil?

Numera är det ganska enkelt att sälja sin uttjänta bil, oavsett om den är körbar eller ej. Så länge bilen är komplett med original katalysator och inte saknar delar finns det skrotar som betalar upptill 3500 kr vid inlämning. Behöver man hämtning av skrotbilen kan ersättningen variera från 1000 – 2000 kr beroende på hur lång från skroten bilen finns. När man skrotar bil som inte är komplett bör man ringa skroten och höra om eventuell betalning eller kostnad. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall skall man alltid sälja till auktoriserad bilskrot i Göteborg för miljösäker omhändertagning. Dessutom är det endast auktoriserade företag som kan avregistrera bilen hos Transportstyrelsen.

När du ska skrota bilen i Göteborg behövs senast utfärdade registreringsbeviset del 2. Tillsammans lämnas detta till skroten av bilägaren. Är det inte ägaren som lämnar bilen skall även en fullmakt biläggas. Bilägaren skall få ett mottagningsintyg som bevis att bilen skrotas och avregistreras enligt bilskrotningsförordningen.

Sälj din skrotbil till Bilbärgning Gbg AB

Klimatet i Göteborg bör styra valet av bilskrot vid återvinning av en defekt Pontiac

Klimatet i Göteborg bör styra valet av bilskrot vid återvinning av en defekt Pontiac

Ratade Pontiac är en av de främsta hoten till det ökande försämrade klimatet. Utsläppen av co2-utsläpp är för dessa många gånger större än en mindre tidsenlig bensinmotor. Att skrota bilen i Göteborg igenom att avyttra den till en bilskrot i Göteborg som är auktoriserad, är därför en gigantisk klimatförbättrande handling av bilägaren.

Vad säger lagen om återvinning av bilar?

Vad säger lagen om återvinning av bilar?

Uttjänta bilar skall återvinnas på en av bilproducenternas mottagningsställe eller på en auktoriserad bilskrot för korrekt avregistrering och miljövänlig skrotning. Från och med år 2007 finns det producentansvar för bilar vilket medför att bilproducenterna måste skrota bilen gratis om inga väsentliga delar saknas. Det skall också se till att minst 95% av bilens vikt återvinns.

Fler artiklar