Statlig skrotningspremie från bilskrot för Saab-Viggen efterfrågas i Göteborg

En bilinnehavare i Göteborg kan numera skrota bilen ersättning utgår, när avställd Saab-Viggen överlämnas till en certifierad skrot. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av bilismens ålder har det medfört utgifter istället för skrotpremie för att skrota en Camaro. Och det är något som ägare har haft tufft att begripa. Helst av allt vill ett antal spara de obrukbara bilarna för kommande användning. För sent ska dessa miljöbovar upptäcka sina försummelser. Ett naturkritiskt avfall förtjänar sitt negativa rykte särskilt om det lagrats oskyddat i miljön som en uppställd sönderrostad skrotbil.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

Vid sådant omständighet övergår betalning från bilskrot i Göteborg till krävd och kostsam rengöring. I undantagsfall kan en klenod påträffas bland gömmorna i gamla stall och bilskjul. Men att bevara en uttjänt bil i sådan mening är bara penningslukande. En sparsam fordonsinnehavare föredra att ta emot ersättning, när den erbjuds. Marknaden har på några år fullkomligt ändrats. Bolag som handlar upp uttjänta fordon för illegitim utskeppning har intensifierat enormt. De erbjuder tidvis mer än en certifierad bildemontering, men verkar under polisens radar. Så mycket har skett som kan förvirra en uppriktig bilägare.

Auktorisation innebär bl.a. en kontroll av att verksamheten har erforderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, för exempelvis upplag, byggnader eller andra anläggningar, samt att de bilar som tas emot kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt. Polismyndigheten och kommunen ska även ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Det är alltså inte tillåtet att bedriva bilskrotningsverksamhet utan att ha en auktorisation. Endast auktoriserade bilskrotare har rätt att utfärda de skrotningsintyg som behövs för att bilen ska avregistreras i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för registret.

Statlig skrotningspremie från bilskrot för Saab-Viggen efterfrågas i Göteborg

Skrotningspremie på bilskrot för Saab-Viggen lär aldrig återinföras i Göteborg

Saab-Viggen naturproblematik i Göteborg växte hastigt under 1900-talet varför en politisk skrotningspremie infördes på 70-talet. Upp till femton hundra kr betalades ut till ägare som skrota bilen i Göteborg på en auktoriserad skrot. Somliga attraktiva fordonsmodeller som Volvo, Dodge och Mazda kunde därmed lämnas in utan krav på betalning. Ett fåtal Nissan-Terrano, som skulle ha skrotats, hade snickrats om till moppebilar och föranledde stor aptit på användbara begagnade bilkomponenter.

Fordonsverkstäder letade efter begagnade bildelar till dagliga reparationer av de ofta förekommande bilmärkena. Ett långt sträcka till närmaste skrot kunde bestämma de uttjänta Volvo-V50 framtid. ett avställt fordon kunde dras på släp på den tiden, men att överge var ändå det slutgiltiga beslutet för flertalet ägare. Så Naturvårdsverket kom till insikt, att den utbetalda skrotningspremien bara haft ringa effekt på ett färre mängd fordon och därmed även omgivningen. En komplett radikal omställning för bilproducenterna lanserades år 2007 genom ett par befallningar. Dessa vände upp och ned på föregående förhållanden. De tvingade några enstaka skrotar till likvidering. Och bilproducenterna fick lära sig vad ansvar medför. Parallellt drogs den statliga skrotningspremien in.

Återvinning av Saab-Viggen gör allmän skrotbilspremie överflödig i Gråbo

fordonstillverkarna ålades utföra gratis återvinning för kompletta Saab-Viggen i Gråb. De skulle också grunda en stor kedja av certifierade skrotfirmor, som fick befogenhet att tillstyrka bildemontering och avregistrering med mottagningsbevis hos Trafikstyrelsen. Och framför allt erfordrades en recyling till minst 95 %. Naturvårdsverkets hårda ultimatum med fullmakt för tillståndsbevis till återvinning resulterade i att en del bilskrotar avvecklades. Det var emellertid upprinnelsen till nutida angenäma ersättning för en skrotbil. Att nå slutmålet har dock varit ansenlig och ansträngande. Att tvingas överlämna personbilen för bildemontering avgiftsfritt, som Bilproducenterna ålade att skrota bilen gratis de ackrediterade bilskrotarna, föranledde högvis av gnäll från de berörda. De fråntogs möjligheten att framtvinga betalning.

Men utan tillstånd och chans att utse en avregistrering rådde ingen chans till överlevnad. Den dikterade graden av återvinning med registreringsbevis startades med en utdragen utvecklingsskede med Göteborgs-bolaget Stena Metall. Den tidens enkla förfaringssätt att skilja de varierande ämnena var långt ifrån lönsamma, så en självverkande förfaringssätt fordrades. För detta uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Idag när skrotbilar hämtas gratis närmar sig förloppet full återvinning. Och det är först och främst järn, aluminium och övriga metaller som medför stora återbäringar. Nya bilkomponenter i bilformen har tillfört betydelse. avgasrenaren med användbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det fullständiga betydelsen från recyclingen gör att legitimerade bildemonteringar fajtas om att boka upphämtning av skrotbilar med höjda betalningar som skjutvapen. Pandemier har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från tusen till de tre tusen som utbetalas i dag är anmärkningsvärt och kommer att förbättra miljön utan statliga subvention.

Någon bilkyrkogård eller bilskrot i Vagnhärad kan inte förväntas

Någon bilkyrkogård eller bilskrot i Vagnhärad kan inte förväntas

Ingen nostalgisk bilägare från Vagnhärad färdas genom Värmland eller Kyrkö Mosse utan att gästa någon av de här bilkyrkogårdar. Här existerar otaliga skrotbilar från 40-talet och framåt. Ålderstigna fordonsvrak befinner sig om vartannat. Men de gamla ljuvligheternas form går inte att missa. Man behöver inte vara bilfantaster för att uppskatta karosserna som blivit rostiga med tiden.

Bilentusiaster i Norrköping besöker gärna en bilskrot eller en bilkyrkogård

Bilentusiaster i Norrköping besöker gärna en bilskrot eller en bilkyrkogård

Ingen tillbakablickande ägare från Norrköping åker genom Årjäng eller Ryd utan att besöka en av dessa kyrkogårdar för rostiga bilar. Här existerar otaliga vrak från 40-talet och framåt. Ålderstigna fordonsvrak befinner sig om vartannat. Men de förlegade skönheternas skepnad går inte att missa.