När är det dags att byta bil?

Den vanligaste orsaken till byte av bil är av ekonomisk anledning. Men under rådande förhållande, då koldioxid-utsläppen från fordonen måste strypas, finns det anledning att beakta ofrånkomliga politiska insatser. Den enda närliggande åtgärden, att begränsa inköp av fossildrivna fordon, är chockhöjningar för bilägarna. Bensinpriset närmar sig 20 kronor/liter. Miljöaktivister anser att priset borde vara dubbelt, när det sätts i relation till verklig kostnad för CO2-utsläppet. Genom Bonus-Malus, med chockhöjning av bilskatten, har myndigheten visat att man är beredd på tuffa åtgärder. Dessa varningssignaler visar, att en bilägare även måste räkna noga på valet av ersättare, när det är dags att byta bil.

Det finns en gammal tumregel för bedömningen. När nödvändiga reparationer överstiger anskaffning av ett motsvarande och funktionsdugligt fordon, är det dags att skrota bilen hos närmaste auktoriserad bilskrot i Göteborg. En ägare kan räkna med en god ersättning när bilen lämnas in med giltigt registreringsbevis. Genom erhållet mottagningsbevis övergår ägaransvaret och genom ett skrotningsintyg sker avregistrering hos Transportstyrelsen. En effektiv och lönsam återvinning, av en skrotbil, ger möjlighet till 3 000 kronor ersättning. Vissa modeller med gångbara begagnade bildelar kan ge bättre betalt.

Men det är inte säkert att den gamla regeln gäller längre. Säkert är ingen villig att byta bil enbart för miljöns skull. Alla håller i sin plånbok, så kostnaden blir utslagsgivande. Politiska beslut kommer att motverka inköpskalkyler för fossildrivna fordon. Samtidigt gynnas de utpekade miljöbilarna som är eldrivna. Normalt utgår statlig bonus vid köp av en elbil. Bilskatten är i jämförelse försvinnande låg. Och ett sådant fordon förbrukar i genomsnitt 1,4 kWh per mil. Idag kostar elen mellan !,50 och 2,50 kronor per kWh.

Bilen bör bytas när reparationskostnaden överstiger bilens värde

Men det är inte säkert att den gamla regeln gäller längre. Säkert är ingen villig att byta bil enbart för miljöns skull. Alla håller i sin plånbok, så kostnaden blir utslagsgivande. Politiska beslut kommer att motverka inköpskalkyler för fossildrivna fordon. Samtidigt gynnas de utpekade miljöbilarna som är eldrivna. Normalt utgår statlig bonus vid köp av en elbil. Bilskatten är i jämförelse försvinnande låg. Och ett sådant fordon förbrukar i genomsnitt 1,4 kWh per mil. Idag kostar elen mellan !,50 och 2,50 kronor per kWh. Så räkna med de verkliga förhållandena som råder. Körsträckor och priset på begagnade bildelar påverkar en kalkyl. Om dagliga turer inte överstiger cirka 5 mil utgör det ett idealförhållande för en laddhybrid. Flertalet biltillverkare erbjuder max batterikapacitet av 7 kWh. Det är inte alls säkert, att skrota bilen i Göteborg till det bittra slutet är ekonomiskt bäst. Samtidigt som kommande politiska beslut påverkar tiden för bilbyte ytterligare.

Köp av bromsok från bilskrot till Mitsubishi-Lancer i Göteborg förargar miljövännerna

Köp av bromsok från bilskrot till Mitsubishi-Lancer i Göteborg förargar miljövännerna

Åldern förlängs igenom skifte av bromsok i Mitsubishi-Lancer från Göteborg. Men hur lång tid ett fordon ska fortsätta i drift är ett omdiskuterat för de lärda. Forskare i klimatsektionen vill ha alla fordon till en godkänd bilskrot i Göteborg efter 11 års brukande. Men det lär bli svårt att övertyga en bilinnehavare till Rover som gått 10 000 mil att lämna in klenoden hos ett skrotupplag.

Skrota bil utan registreringsskyltar

Skrota bil utan registreringsskyltar?

Skrotning av fordon på en auktoriserad bilskrot kan inte ske om inte registreringsskyltarna medföljer. Att skrota bilen i Göteborg innebär att den ska avregistreras på det centrala bilregistret. Enbart en auktoriserad bildemontering har rättighet att utställa ett skrotningsintyg, som medför att fordonet permanent tas bort ur bilregistret.

Relaterade artiklar