Skoda-Yeti är skrotbil efter 11 år enligt forskare på Chalmers

Oavsett den välkända stora ödeläggelsen slår äldre Skoda-Yeti försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp personbilarna till återvinning. Under en del år har vetenskapsman noterat att de fossila dieseldrivna bilarna vräker ut CO2 utsläpp, växthusgaser och sjukdomsframkallande molekyler. Växthusgaser lägger sig som ett isolerande skrota bilen lager och bidrar till den höjda temperaturen.

Det vardera ligger bakom naturrubbningen med problematiska katastrofer som konsekvens Och det är äldre Skoda-Yeti som är de främsta bovarna. Skånska Dagbladet återger till Chalmers upptäckt gällande fordons CO2-föroreningar. Det utpekar, att personbilen har en idealisk ålder av elva år och bör, såväl ur miljö- och kostnadshänseende, skrotas efter den tidsperioden. Höjda bränsleutgifter och fordonsskatter borde öka engagemanget för elbilar. Men i dagens Covid-19 situation är suget på nytillverkade personbilar praktiskt taget ingenting. Med bedrövelse ser alla eldsjälar hur deras möda raseras via återinförandet av uttjänta Skoda-Yeti, som pressas fram av rädslan för det allvarliga covid-19viruset.

Skoda-Yeti konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala inrådan från Folkhälsomyndigheten, som 2 m distans samt munskyddens lägre betydenhet, har ökat allmänhetens ovilja att resa kollektivt. Att myndigheterna därtill rekommenderar gemene man att använda bilen förändrar inte misstänksamheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det mer centralt än allt annat att äga ännu en äldre Skoda-Yeti, så att alla familjemedlemmar kan färdas på ett tryggt sätt. För rekommendationerna i all ära, fungerar nog 2 m-riktlinjen för sittande personer. Men för människor i rörelse på begränsade områden låter det mera som en utopi. Av den anledningen skall förvärvande av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Skoda-Yeti rullar vidare

Bättre kördugliga Skoda-Yeti med stora CO2föroreningar och oduglig trafiktrygghet kan i de flesta fall gälla som skrot. Med undantag av att återvinna bilen har de blivit tilltalande för den olagliga brottsligheten för laglös utlandsförsäljning framför allt till Väst-Afrika.

Där är vinsten ca elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats många mindre bilverkstäder, som med ringa renoveringar kan få gamla Skoda-Yeti godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen råder allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd äldre andra-bil.

Miljörisken är mindre hos bilkyrkogårdar än hos dumpade vrak i Söderköping

Legitimerade skrotfirmor, som vanligtvis skrotar bilen för bildelar, lockar fordonsägare med höga betalningar. Några miljövänner har föredragit att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, genom att hindra vidare åkande av naturfördärvande och mindre trafiktrygga personbilar. Men igenom ångesten att använda kollektivt suget efter den gamla bilen höjt priserna.

De uttjänta fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och ärenden är sekundärt av familjens säkerhet under tvungna resor. Så de här bra kördugliga Skoda-Yet kan hållas i gång över 20 år Chalmers rekommendationer. Ur natursynvinkel vrids klockan tillbaka många årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för evigt?

Skrotade Ford-Scorpio bilar får make-up

Skrotade Ford-Scorpio bilar får make-up

Det nya natursynsättetet har förr avvisat gamla personbilar som Ford-Scorpio till bilskroten. Men nu har flera årtiondens klimatjobb omstörtas. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande orsaken till de ökande föroreningar i atmosfären.

Alla fordon når inte bilskrotning i Antnäs

Alla fordon når inte bilskrotning i Antnäs

Det förekommer en ansenlig historia bakom möjligheten för bil demontering i Antnäs med betalning. Premisserna har ändrats sedan bilarna presenterades i landet vid för-förra sekelskiftet.