Skoda-Roomster är skrotbil efter 10 år enligt Motormännen

Trots den välkända stora ödeläggelsen slår äldre Skoda-Roomster försäljningsrekord på löpande band. Men det är tyvärr inte de godkända skrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under ett antal år har vetenskapsman registrerat att de fossila dieseldrivna personbilarna spyr ut CO2-utsläpp, kväveoxider och cancerframkallande partiklar. Växthusgaser bildar ett isolerande lager och medverkar till den ökade uppvärmningen.

Det vardera ligger till grund naturändringen med svåra förödelse som följd Det är gamla Skoda-Roomster som är de främsta bovarna. Tidningen Sydsvenskan refererar till Motormännen upptäckt beträffande fordons koldioxidavgaser. Det antyder, att fordon har en optimal ålder av tio år och rekommenderas, både ur miljö- och utgiftsaspekt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda dieselutgifter och skatter bör öka entusiasmen för elbilar. Men i dagens epidemisituation är suget på nya bilar praktiskt taget ingenting. Med sorg ser alla aktivister hur deras möda förstörs via återinförandet av uttjänta Skoda-Roomster, som tvingas fram av fasan för det farliga covid-19viruset.

Skoda-Roomster konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande uppmaning från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters mellanrum samt munskyddens mindre innebörd, har höjt gemene mans motvilja att använda spårvagn. Att folkhälsomyndigheten även rekommenderar vanligt folk att använda bilen ändrar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. På grund av detta är det mer angeläget än allt annat att köpa ytterligare en gammal Skoda-Roomster, så att alla i hushållet kan färdas på ett tryggt sätt. För referenserna i all heder, fungerar nog 2 m-principen för sittande människor. Men för personer i omlopp på trånga utrymmen låter det mera som en utopi. Därför skall inskaffande av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Skoda-Roomster rullar vidare

Billiga kördugliga Skoda-Roomster med höga CO2gaser och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall ses som skrot. Med undantag av att skrota bilen har de blivit tilltalande för den samordnade brottsligheten för laglös export särskilt till Mellanöstern.

Där är vinsten omkring 11 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har startats flertalet små bilverkstäder, som med primitiva medel kan få gamla Skoda-Roomster godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen råder redan för familjen, som är på jagande efter en billig begagnad andra-bil.

Miljöaktivister i Söderhamn ogillar tillstånden till bilkyrkogårdar

Certifierade skrotar, som vanligtvis kasserar fordon för miljön, attraherar fordonsinnehavare med stora ersättningar. Några miljökamrater har valt att lämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att avbryta vidare farande av naturfördärvande och lägre trafiktrygga fordon. Men genom ångesten att åka allmänna bussar har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De uttjänta bilarna kommer skrota bilen att leva vidare. Miljö och trygghetsfrågor kommer i skuggan av familjens säkerhet under tvungna turer. Så de här prisvärda besiktigade Skoda-Roomster säljs för minst 20 års körning. Tvärs emot Motomännens miljövänliga påpekande. Ur naturaspekt är det ett steg tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för alltid?

Alla fordon når inte bilskrotning i Antnäs

Alla fordon når inte bilskrotning i Antnäs

Det förekommer en ansenlig historia bakom möjligheten för bil demontering i Antnäs med betalning. Premisserna har ändrats sedan bilarna presenterades i landet vid för-förra sekelskiftet. Femtio-talets race i stock-car var en trend som gav flera fordonsägare till gamla uttjänta jänkare en önskvärd substitut före beslut om skrotning av bilen i Antnäs.

Skrotade Ford-Granada bilar får make-up

Skrotade Ford-Granada bilar får make-up

Det nya natursynsättet har förr avvisat gamla personbilar som Ford-Granada till bilskroten. Men nu har flera årtiondens klimatjobb omstörtas. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande orsaken till de ökande föroreningar i atmosfären. CO2 orsakar växthuseffekten med smältande ismassa, och förändrar miljön med naturkatastrofer i släptåget.