Dumpning av skrotbilar i Timrå är en dålig affär

Det medför inga utgifter att skrota sin bil i Timrå. Total motsats kan trasiga fordon avyttras med hög betalning från ett par av landets godkända skrotfirmor. Men inte för flertalet år sedan situationen var en helt annan. Då kostade det en rejäl slant för att få ett skrotningsbevis med kvitto från vägverket.

Och eventuellt var det alla lämnade bilvrak i miljön, som förorsakade den stora förändringen. Via Länsstyrelsens intervention inleddes en komplicerad fragmenteringsskeende av biltillverkarna. Förutsättningen var stentufft. Minst 95 procent av vrakens massa skulle återfalla till återvinning. För att främja utvecklingen ställdes samma ultimatum via fragmenteringsoperation till bilskrotarna för att de skulle få bibehålla sin auktorisation. Vidare ställdes ultimatum till producenterna att söndriga personbilar skulle hämta in till de auktoriserade firmorna. Men det här har inte lyckats på lika vis som för bilskrotningen. Alltjämt hamnar många defekta bilar på felaktiga positioner utan hänsyn till den stora betalningen hos somliga bilskrotar.

En defekt personbil från Timrå kan marknadsföras med mycket bra betalning

Den intelligenta fordonsinnehavaren säljer nu för tiden sin kasserade bil som är skrot i Timrå med en betalning, som klart överskrider den upplösta statliga bilskrotningspremien. Det föreligger otaliga intressenter. Bildemonteringar med självplock av beg. reservdelar betalar vanligtvis en extraslant för en ålderstigen Mercedes-Benz.

Men ska vara vaken på en del fuffens och rävspel i verksamhetsområdet. Under “defekta bilar köpes” spaltas skilda aktörerna upp i Alingsåskurirens annonser. Lockbeten, som ersättning med tiotusen-tals kronor, avlöser varandra. Värdet av en bil som är tänkt att skrota överkommer inte ens tredjedel av lovat peng. Så dessa skumma fiktiva affärsrörelser, som inte ingår i de godkända företag, kan inte betala den summan för en uttjänt bil, som skall demonteras med laglig redovisning. Det kommer säljaren så småningom underfund med. Ett råd är att köra på på ett enat summa då och kontakta en uppriktig spekulant, som företräder en behörig skrot.

Uttjänta fordon från Timrå säljs vidare

Att söndriga personbilar i Timrå saluförs till individer, som har för avsikt att åter föra in bilarna i trafik, är ett tilltagande bekymmer. Många fall sker det utan fordonsägarens kännedom. Sorgligt nog är det försent, att rättsligt rätta till en sådan bedrägeri i efterhand. Endast ett underskrivet mottagningskvitto med skrotintyg, av en legitimerad bildemontering eller av likvärd avtalad aktör, kan hindra blivande falsarier. Detta skrotningsintyget är dessutom till grund för Trafikverkets borttagning i vägregistret. När defekta bilar säljes har fordonsägarna mycket att ta hänsyn till. Ändamålet, att skrota sitt fordon med återanvändning, i ett ändlöst och klimatklokt kretsbana, är i fara före den är lämnad hos en godkänd bildemontering. Kan ägaren personligen lämna in sin uttjänta bil är problemet löst, man kan då även förvänta sig den bästa ersättningen. Ska transport engageras finns ändå chans att få ersättning och säkra det uttjänta fordonets slutpunkt. För bärgning av ett kasserat fordon, som stämplas klimatvådligt restprodukt, fordras medgivande från Transportstyrelsen. Det här kan avsynas på bolagets hemsida innan uppdrag. Och genom mottagande av ett signerat mottagningskvittens med skrotintyg, i växling av registreringsbeviset, kan bilägaren räkna med sig, att den gamla “klenoden” behandlas seriöst och på ett miljöförnuftigt förfaringssätt.

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Getinge

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Getinge

Den fordonsägare från Getinge som vill uppleva en återblickande tur i personbilshistorien skall besöka en kyrkogård för rostiga bilar, som är motsatsen till en olaglig uppställningsplats med skrotbilar.

Bilkyrkogårdar har högre status än skrotbilssamlingar i Deje

Bilkyrkogårdar har högre status än skrotbilssamlingar i Deje

Bilkyrkogårdar har övergått till enorma attraktioner för alla bilbeundrare från Deje, som gynnar till en stor del av regionens turistförtjänster. Flertalet skrotföretag har försökt att skapa nåt motsvarande genom att ställa upp äldre personbilar.