Bilvrak i Kungsängen kan inte lämnas till en bilkyrkogård

Gamla skrotbilsuppställningar i Kungsängen som liknat gravplatser för gamla fordon är numera inte legala. Och några nya med licens att visa ålderstigna rariteter kommer ingalunda att öppnas. Länsstyrelsen stoppar genom skrotningsbestämmelsen alla sådana förslag. Uttjänta bilar är stämplade som miljökritiskt avfall och måste demoleras och destrueras av en godkänd skrot. Men de enstaka som finns har dock förvandlas till ofantliga turistattraktioner.

Majoriteten av platsens turistnäring grundas på och kring dessa gårdar. De korroderade karosserna från dåtiden väcker massa påminnelser hos en tillbakablickande bilinnehavare. Bilmodeller varieras i en skön kombination. Ålderstigna utgångna fordonsmärken kan även skymtas mellan trädstammarna. Så inget motsvarande kan uppbringa den känslan från gamla goda tider, än dessa ställen.

Ingen tillåten gravplats för gamla fordon existerar idag i Kungsängen

Det finns många ihopsamlingsområden för uttjänta fordon i Sverige. Men blott ett par är godkända av ortens klimatkansli som permanenta gravplatser för gamla fordon för turister från Kungsängen. Dessa uppskattade platser är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse förekommer flera dussintals modeller från början av 1900-talet och besöks av fler än femton tusen människor årligen. Även fast ett myndighets rådslut om utgallring av alla uttjänta bilar, har ett godkännande, som varar till 2050. Det är verkligen ett belägg på besöksverksamhetens roll för orten och omhuldas således på lämpligaste vis av samhället. Årjängs stora attraktion i Båtnäs har inte innehaft samma assistans till inrättande av kulturminnen. Här skapades en bildemontering under 1950-talet. Handel av brukade bildelar ägde rum till 1980-talet då skrotföretaget lades ned. Skrotbilarna blev orörda efter speciell tvångsförflyttning av bilvraken, som var placerade på annans mark.

Cirka tusen annorlunda bilmärken från 30-50-talet behölls och familjen Ivansson, som ägde bilskroten, lät vanligt folk att ströva omkring och betrakta de ålderstigna sevärdheterna. Sorgligt nog har dessa besök medfört minskade objekt. Först och främst har Vw bubblor varit populära för kriminella. Endast inredningar har kvarlämnats. Och om bilkyrkogården i Båtnäs ska betraktas som kulturminne eller miljöförstörelse har diskuterats av miljödelegationen. Nu för tiden klassificeras ett uttjänt fordon, som miljöfarligt restprodukt. Men så äldre bilvrak har självsanerats och klimatproblem har sanerats från marken.

Fara existerar för illegal gravplats med gamla fordon i Kungsängen

Inte en själ i Kungsängen kommer dock att kunna observera bilar från de mest kända förbjudna gravplatserna för antika bilar. Den mest uppmärksammade stället anträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde grävdes cirka 200 uttjänta bilar fram ur ett kärr. Egendomen hade ägts av Fortifikationsverket, så krigsmakten hade skyldigheten för användning och kontroll, då fordonsinnehavarna beslöt att dölja fordonet på detta finurliga vis. Och Värmland har det förekommit osynliga turistattraktioner. Östra Sivbergs malmbrott avvecklades och fylldes med vatten omedelbart under 1920-talet. Där förekom ett 20-tal uttjänta bilar. De äldsta från 50-talet. Nuförtiden finner man helt andra olagliga bilkyrkogårdar utspridda i landet. Och det är förbluffande hur uselt dessa uppställningsplatser är selekterade. Att observera sådana på vattenskyddade områden utan granskning av Länsstyrelsens är egendomligt. Det handlar solklart om samlingsområden. Bristen på aktioner från ansvarig polis är närmast katastrofal och uppmuntrar till många oegentligheter. En heder måste likväl lämnas till landets 2 i särklass belevade och lagliga bilkyrkogårdar i Båtnäs och Ryd.

Skärhamn får inte etablera en bilkyrkogård

Skärhamn får inte etablera en bilkyrkogård

Mångåriga skrotbilsformeringar i Skärhamn som liknat bilkyrkogårdar är inte längre legitima. Några nya med behörighet att synliggöra föråldrade rariteter kommer ingalunda att anläggas. Miljövårdsverket stoppar via bilskrots-bestämmelsen alla sådana förslag.

Bilentusiaster i Skurup besöker gärna en bilkyrkogård

Bilentusiaster i Skurup besöker gärna en bilkyrkogård

När man ser en förbjuden uppställningsställe med uttjänta bilar från Skurup är det är inte konstigt, att en påhälsning hos en bilkyrkogård ger en återblickande av sällan känt slag. De väldigt åtgångna stålskeletten från bilar på andra sidan av Atlanten påminner om en tidsperiod som flertalet inte upplevt, men nog fantiserar om.