Seat-600 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora ödeläggelsen slår äldre Seat-600 försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de behöriga bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under en del år har forskare noterat att de fossila bensindrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, växthusgaser och cancerframkallande sotpartiklar. CO2 bildar ett isolerande hinna och medverkar till den ökade uppvärmningen. Det i sin tur ligger till grund miljöförändringen med svåra katastrofer som följd Och det är äldre Seat-600 som är de främsta bovarna.

Ystads Allehanda återger till Infrastrukturdepartementet forskningsobservation gällande bilismens koldioxidavgaser. Det utpekar, att fordon har en optimal livslängd av tio år och borde, både ur klimat- och utgiftsaspekt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda bensinpriser och skatter borde höja entusiasmen för elektrifierade bilar. Men i rådande epidemisituation är suget på nya personbilar praktiskt taget noll. Med bedrövelse ser alla aktivister hur deras möda omintetgörs via återinförandet av skrotbilen Seat-600 , som tvingas fram av farhågan för det allvarliga coronaviruset.

Seat-600 konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala rekommendationer från Regeringen, som 2 m mellanrum och munskyddens lägre betydelse, har ökat allmänhetens ovilja att använda spårvagn. Att folkhälsomyndigheten också uppmanar allmänheten att använda bilen ändrar inte misstänksamheten. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon.

På grund av detta är det mycket mer väsentligt än allt annat att införskaffa ännu en gammal Seat-600, så att alla i familjen kan färdas på ett obekymrat vis. För referenserna i all ära, funktionera nog tvåmeters-regeln för sittande personer. Men för människor i rotation på begränsade skrota bilen utrymmen framställs det mer som en dröm. Av den orsaken ska inhandlade av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Volvo Seat-600 rullar vidare

Bra kördugliga Seat-600 med stora växthusgaser och usel trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som skrotbilar. Frånsett att återvinna personbilen har de blivit lockande för den organiserade kriminaliteten för illegal utlandsförsäljning speciellt till Afrika. Där är avkastningen uppemot elva gånger större än liknande svenska priser. Och det har etablerats flertalet små bilverkstäder, som med simpla reparationer kan få rostiga trafikfarliga Seat-600 godkända genom en bilprovningen. Så tävlingen råder allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Uttjänta Fiat-Marengo bilar skrotas utan ersättning i Uddevalla

Certifierade bilskrotar, som normalt kasserar fordon för demontering, lockar fordonsägare med höga ersättningar. Några klimatkamrater har föredragit att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att stoppa mer farande av försvagning och lägre trafiksäkra personbilar. Men igenom skräcken att resa tåg har den stora efterfrågan höjt priserna. De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Natur och ärenden är sekundärt av hushållets trygghet under beordrade åkturer. Så dessa billiga begagnade Seat-600 går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för evigt?

Bonus-Malus ökar inte antalet BMW5-E34 till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet BMW5-E34 till bilskrot

Billiga begagnade BMW5-E34 går mot den allmänna riktningen av svårsålda bilar. Den pågående virus sjukdomen har paralyserat en stor del i samhället. Och framtiden är ju oviss, på grund av detta väljer en del att bevara i sina stålar tills viss omändring händer.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergnäset

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergnäset

Ersättningar eller kostnader för bilskrotning i Bergnäset har jämt vållat en del besvär. Bakåt i tiden då en bildemontering tog betalt för fordonsåtervinning och avfärda den från bilregistret på Transportstyrelsen föredrog flera bilinnehavare förbjuden dumpning.