Bonus-Malus ökar inte antalet BMW5-E34 till bilskrot

Billiga begagnade BMW5-E34 går mot den allmänna riktningen av svårsålda bilar. Den pågående virus sjukdomen har paralyserat en stor del i samhället. Och framtiden är ju oviss, på grund av detta väljer en del att bevara i sina stålar tills viss omändring händer.

Handlande av nytillverkade personbilar ligger numera inte som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten. Men prisvärda begagnade BMW5-E34 går tvärt emot andra fordon. Köpbehovet har sällan varit så enorm som den är nuförtiden. Motiveringen är simpelt. Fortfarande behöver de flesta förflytta sig till arbetsplatser, butiker eller någon aktivitetsplats. En del av de här turerna görs med kollektiva bussar. Det är även det färdsättet som entusiasmeras genom olika politiska beslut. Så för att hindra bilåkandet har dieselpriser ökats, Riksdagen har chockhöjt bilskatten samt skatt på trängsel har införts. Alla styrda politiska åtgärder har såklart medfört till fler kollektivresor, samt att familjens andra-bil valts bort

BMW5-E34 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters distans också munskyddens mindre betydelse, har höjt allmänhetens ovillighet att åka spårvagn. Att regeringens därtill rekommenderar gemene man att använda skrota bilen rubbar inte misstänksamheten.

Men alla av hushållet har inte tillgång till något fordon. Fördenskull är det viktigare än allt annat att fixa fram ännu en begagnad BMW5-E34, så att alla i hushållet kan köra på ett obekymrat vis. För rekommendationerna i all anseende, funktionera nog 2 m-föreskriften för sittande personer. Men för personer i förflyttning på svårframkomliga ytor gestaltas det mer som en önskedröm. Därför ska inhandlade av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta BMW5-E34 rullar vidare

Billiga kördugliga BMW5-E34 med stora CO2avgaser och dålig trafiktrygghet kan i en del fall gälla som uttjänta bilar. Frånsett att skrota fordon har de blivit begärlig för den organiserade kriminaliteten för lagstridig utförsel i första hand till Väst-Afrika. Där är förtjänsten uppemot 11 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats många små bilverkstäder, som med enkla medel kan få de uttjänta BMW5-E34 godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen förekommer redan för familjen, som är på jagande efter en billig gammal andra-bil.

En skrotad Isuzu-Expert på bilskrot kan bli dyr för ägaren i Göteborg

Behöriga bilåtervinnare, som mestadels skrotar fordon för demontering, lockar fordonsägare med stora betalningar. Några naturkamrater har utsett att överlämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att avvärja vidare åkande av försvagning och mindre trafiktrygga personbilar.

Men genom rädslan att använda spårvagnar har den stora efterfrågan ökat priserna. De kasserade bilarna kommer att leva vidare. Klimat och säkerhetsförfrågan är sekundärt av familjens säkerhet under beordrade turer. Så dessa bra kördugliga BMW5-E34 går åt som smör i solsken. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för alltid?

Alla fordon når inte bilskrotning i Björboholm

Alla fordon når inte bilskrotning i Björboholm

Återvinning av fordon i Björboholm med pengar har förkommit av en krånglig fragmenteringsprocedur. Det var vedertaget, att en bildemontering tog pengar för omhändertagning av fordon och avregistrering.

Skrotade BMW2-F22 bilar rustas upp

Skrotade BMW2-F22 bilar rustas upp

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade BMW2-F22 på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats.