BMW-Z4 är skrotbil efter 10 år

Trots den välkända stora ödeläggelsen slår äldre BMW-Z4 försäljningsrekord på löpande band. Men det är tyvärr inte de godkända skrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under ett antal år har vetenskapsman registrerat att de fossila dieseldrivna personbilarna spyr ut CO2 utsläpp, kväveoxider och cancerframkallande partiklar. Växthusgaser bildar ett isolerande lager och medverkar till den ökade uppvärmningen. Det vardera ligger till grund naturändringen med svåra förödelse som följd Det är gamla BMW-Z4 som är de främsta bovarna. Tidningen Stenungsposten refererar till Motormännen upptäckt beträffande fordons koldioxidavgaser.

Det antyder, att fordon har en optimal ålder av tio år och rekommenderas, både ur miljö- och utgiftsaspekt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda dieselutgifter och skatter bör öka entusiasmen för elbilar. Men i dagens epidemisituation är suget på nya bilar praktiskt taget ingenting. Med sorg ser alla aktivister hur deras möda förstörs via återinförandet av uttjänta BMW-Z4, som tvingas fram av fasan för det farliga covid-19viruset.

BMW-Z4 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga råd från Regeringen, som två m mellanrum samt munskyddens mindre mening, har höjt allmänhetens ovillighet att använda spårvagn. Att regeringens också uppmanar gemene man att använda bilen förändrar inte misstrogenheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till något fordon.

Fördenskull är det mer angeläget än allt annat att skaffa ytterligare en begagnad BMW-Z4, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett obekymrat sätt. För referenserna i all ära, fungerar nog tvåmeters-principen för sittande folk. Men för människor i rotation på trånga ytor gestaltas det mer som en framtidsvision. Därför bör köpandet och skrota bilen av en andrabil favoriseras.

Uttjänta BMW-Z4 rullar vidare

Bättre begagnade BMW-Z4 med höga växthusgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall betraktas som uttjänta bilar. Förutom att skrota personbilen har de blivit attraktiva för den samordnade kriminaliteten för laglös utlandsförsäljning särskilt till Nigeria. Där är utdelningen uppemot tio gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små bilverkstäder, som med ringa metoder kan få de uttjänta BMW-Z4 godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen existerar allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Köp ett begagnat bromsok till Saab-99 i Göteborg genom bilskrot

Ackrediterade bildemonteringar, som normalt skrotar bilen för miljön, lockar bilinnehavare med stora ersättningar. Några miljövänner har föredragit att öve rlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att upphöra med mer körning av naturförsämring och mindre trafiktrygga fordon. Men genom farhågan att använda spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade bilarna kommer att leva vidare. Klimat och ärenden kommer i andra hand av familjens trygghet under beordrade åkturer. Så dessa små begagnade BMW-Z4 säljs utan tanke på gamla bilars förödande CO2-utsläpp. Ur natursynvinkel vrids klockan tillbaka en handfull decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för alltid?

Skrotade BMW5-F07 bilar rustas upp

Skrotade BMW5-F07 bilar rustas upp

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade BMW5-F07 på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats.

Alla fordon når inte bilskrotning i Björneborg

Alla fordon når inte bilskrotning i Björneborg

Det förekom en tidsperiod, då distansen för bildemontering i Björneborg enbart var ett stenkast långt. Bildemonteringarna försörja sig på pengarna från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avfärdande från bilregistret på Transportstyrelsen.