BMWI-E87 fungerar som skrotbil

Bilar, som BMWI-E87 har gestaltas, som en av de värsta faktorn till nutidens allt sämre klimat. Miljökatastrofer som skogsbränder, orkaner och stora vattenflöden sammankopplas till den höjda temperaturen. 1/3 av alla växthusgaser kommer från fossildriva bränslemotorer. Det lägger sig som ett täcke i atmosfären och medverkar till en oavbruten stigande temperatur. Det är äldre fordon som är överlägsen de främsta bovarna.

En utlåtande från Chalmers förespråkar, att alla bilar som nått 11 års levnadsår skall lämnas in till en auktoriserad skrotfirma för skrotning. Med det här som bakomliggande orsak är det förvånande att fastlägga, att de här gamla kördugliga BMWI-E87 slår rekord i försäljning och efterfrågan. Men den uppkomna förhållandet kan härstamma till skräcken för den härjande coronapandemin.

BMWI-E87 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga uppmaningar från Regeringen, som 2 m avstånd samt munskyddens lägre relevans, har ökat allmänhetens motvilja att använda spårvagn. Att regeringens därtill föreslår vanligt folk att köra bil ändrar inte misstroendet. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja någon bil. Därför är det mer betydelsefullt än allt annat att erhålla ytterligare en körduglig BMWI-E87, så att alla i hushållet kan köra på ett tryggt sätt. För rekommendationerna i all heder, fungerar nog tvåmeters-principen för sittande folk. Men för personer i trafik på svårframkomliga ytor gestaltas det mera som en utopi. Därför skall inhandlade av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta BMWI-E87 rullar vidare

Bättre kördugliga BMWI-E87 med höga växthusföroreningar och dålig trafiktrygghet kan i många fall ses som uttjänta bilar. Med undantag av att skrota personbilen har de blivit lockande för den samordnade brottsligheten för laglös utrikeshandel i första hand till Nigeria.

Där är priset omkring elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram många små bilverkstäder, som med primitiva metoder kan få rostiga trafikfarliga BMWI-E87 godkända genom en bilskrot Göteborg bilbesiktning. Så tävlingen förekommer redan för familjen, som är på jagande efter en billig körduglig andra-bil.

Tvivelaktig bilskrot agerar efter byte av rambalk i Nissan-Terrano från Göteborg

Ackrediterade bilskrotar, som brukligen kasserar personbilen för miljön, attraherar fordonsägare med höga ersättningar. Några klimatkämpar har utsett att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att hindra vidare farande av försvagning och mindre trafiktrygga bilar. Men genom farhågan att använda allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Miljö och ärenden kommer i andra hand av hushållets trygghet under tvungna turer. Så de här prisvärda besiktigade BMWI-E87 säljs som aldrig förr. Ur miljöhänseende är det ett steg tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Björneborg

Alla fordon når inte bilskrotning i Björneborg

Det förekom en tidsperiod, då distansen för bildemontering i Björneborg enbart var ett stenkast långt. Bildemonteringarna försörja sig på pengarna från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avfärdande från bilregistret på Transportstyrelsen.

Skrotade BMW5-F11 bilar rustas upp

Skrotade BMW5-F11 bilar rustas upp

Mot alla förståndiga odds skjuter handel av prisvärda besiktigade BMW5-F11 i höjden, som aldrig tidigare har setts. Med understöd av politiska ställningstagande har bilkörning till och från jobbet bitvis ändrats till allmänna bussresor.