Ford-Cmax lämnas inte till återvinning

En äldre Ford-Cmax har oväntat blivit eftertraktad på försäljningsmarknaden. En allvarlig situation, som coronapandemin, kan snabbt ändra på ingrodda beteende och handlingssätt. Och det är den smittande ångesten för någon händelse som ofta utlöser en kedjeeffekt. Bilkörning kontra åka kollektivt är ett exempel. Idag saluförs mycket få nytillverkade personbilar till privatkunder, medans marknaden för begagnade Ford-Cmax är glödhet.

Politiska föreskrifter om chockhöjda fordonsskatter och bränslepriser och introduktion av skatt på trängsel har flyttat bilresor till resor med allmänna bussar. Hushållets andra-bil har ersatts till något annat. Men mitt i det vanliga vardagslivet kommer uppmaningar som kastar omkull alla vedertagna begrepp.

Ford-Cmax konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella uppmaningar från Regeringen, som 2 meters mellanrum också munskyddens lägre betydelse, har höjt allmänhetens ovilja att använda kollektivt. Att riksdagens även rekommenderar allmänheten att köra bil förändrar inte misstrogenheten.

Men alla av hushållet har inte tillgång till en personbil. Därför är skrota bilen det viktigare än allt annat att fixa fram ytterligare en begagnad Ford-Cmax, så att alla i familjen kan färdas på ett obekymrat sätt. För referenserna i all aktning, fungerar nog tvåmeters-föreskriften för sittande folk. Men för människor i rörelse på begränsade ytor gestaltas det mera som en önsketänkande. Av den anledningen ska köpandet av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Ford-Cmax rullar vidare

Bra begagnade Ford-Cmax med stora CO2avgaser och dålig trafiksäkerhet kan i en del fall gälla som uttjänta bilar. Frånsett att återvinna bilen har de blivit lockande för den olagliga kriminaliteten för laglös utförsel speciellt till Mellanöstern. Där är försäljningspriset sisådär elva gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats flertalet mindre verkstäder, som med primitiva metoder kan få de uttjänta Ford-Cmax godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen råder redan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd gammal andra-bil.

Låg skrotpremie för Rambler hindrar bilskrotning i Göteborg

Godkända bilåtervinnare, som brukligt kasserar bilen för bildelar, attraherar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några klimatkamrater har valt att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, genom att upphöra med mer körning av naturfördärvande och mindre trafiktrygga fordon. Men igenom farhågan att resa kollektivt suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De utslitna bilarna kommer att leva vidare. Natur och trygghetsfrågor kommer i andra hand av hushållets trygghet under tvungna resor. Så de här bra kördugliga Ford-Cmax säljs som aldrig förr. Ur miljöaspekt vrids klockan tillbaka många decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för evigt?

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergeforsen

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergeforsen

Länsstyrelsen ligger bakom flera av de massiva företagsrensningarna i Sverige. Alla bilskrotar försörjde sig på bilskrotning med ersättning. Så länge den statliga skrotpremien existerade, var legitim bilskrotning i Bergeforsen en valmöjlighet till en miljöskadlig dumpning.

Skrotade Vauxhall-Chevette bilar får make-up

Skrotade Vauxhall-Chevette bilar får make-up

Det nya klimattänkandet har förut förpassat äldre fordon som Vauxhall-Chevette till en bildemontering. Men nu har några årtiondens miljöarbeten kastats över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande koldioxiden i luften.