Bilskrot går miste om Vauxhall-Frienza

Ångesten för coronapandemin har bromsat allmänhetens entusiasm att riskera några pengar på fordon. Tankar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bra besiktigade Vauxhall-Frienza är skiljer sig från andra varor. Genom myndigheternas styrda fastställelse har bilkörningar ebbat ut hos de flesta familjerna.

På grund av ökade bilskatter, bränslepriser och trängselskatter bestämmer sig en del att åka till sina arbeten med spårvagn. Hushållets andra-bil har genom detta blivit onödig och avyttrats. Men rädslan för kollektivresor, parallellt med riksdagens rekommendationer har vänt upp och ned på tidigare naturmässiga och kraftbesparande föreställningar. Nu har en besiktigad Vauxhall-Frienza blivit ett av de mer omtyckta ägodelen för flera hushåll.

Vauxhall-Frienza konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella råd från Regeringen, som två m mellanrum samt munskyddens lägre betydenhet, har höjt vanligt folks ovillighet att resa kollektivt. Att regeringens även uppmanar allmänheten att köra bil rubbar inte misstänksamheten. Men hälften av hushållet har inte tillgång till någon bil. Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att skaffa ytterligare en gammal Vauxhall-Frienza, så att alla i familjen kan färdas på ett obekymrat vis. För rekommendationerna i all aktning, klaffar nog tvåmeters-regeln för sittande människor. Men för personer i trafik på svårframkomliga områden låter det mer som en framtidsvision. Därför bör köpandet av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Vauxhall-Frienza rullar vidare

Bra kördugliga Vauxhall-Frienza med stora koldioxid-gaser och undermålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall ses som uttjänta bilar. Frånsett att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den samordnade kriminaliteten för lagstridig utrikeshandel särskilt till Väst-Afrika.

Där är avkastningen uppemot tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet mindre bilverkstäder, som med primitiva medel kan få de uttjänta Vauxhall-Frienza godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen skrota bilen existerar allaredan för familjen, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Utebliven skrotbilspremie för att skrota Volvo-480 påverka miljön negativt i Uddevalla

Certifierade skrotföretag, som normalt kasserar personbilen för miljön, lockar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några klimattrogna har föredragit att lämna fordonen här med gott samvete, igenom att hämma mer drift av försvagning och lägre trafiktrygga personbilar. Men igenom ångesten att åka spårvagnar suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De kasserade bilarna kommer att leva vidare. Miljö och ärenden kommer i andra hand av hushållets trygghet under tvungna turer. Så de här prisvärda kördugliga Vauxhall-Frienza säljs som aldrig förr. Ur klimathänseende vrids klockan tillbaka flera årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotade BMW5-E60 bilar rustas upp

Skrotade BMW5-E60 bilar rustas upp

Under pågående covid-19 är försäljningen av begagnade Volvo-265 på väg att slå rekord. Genom ihållande klimatmässiga klander och politiska avgörande har en dämpande men säker transfer från bilåkande till bussresor observerats.

Skrotade BMW3-E90 bilar rustas upp

Skrotade BMW3-E90 bilar rustas upp

Under rådande coronapandemin är avyttring av begagnade BMW3-E90 på väg att slå rekord. Genom ihärdig klimatmässiga klander och politiska beslut har en sakta men säker transfer från bilåkande till kollektivåkning uppmärksammats.