Kia-Avella fungerar som skrotbil

Klenoder, som Kia-Avella har gestaltas, som en av de främsta orsakerna till dagens allt sämre klimat. Klimatkatastrofer som bränder, stormar och höga vattenflöden kopplas till den höjda temperaturen. 1/3 av alla koldioxidutsläpp kommer från fossildriva bränslemotorer. Och det lägger sig som en dimma i atmosfären och bidrar till en ständig stigande temperatur. Det är äldre personbilar som i särklass är de främsta bovarna. En granskning från Chalmers föreslår, att alla fordon som åstadkommit 10 års livslängd behöver överlämnas till en behörig skrotföretag för demontering.

Med det här som underlag är det otroligt att fastställa, att de här gamla besiktigade Kia-Avella efterfrågas stort i Sverige. Men den uppkomna omständigheten kan förklaras till ångesten för den bekymmersamma virus sjukdomen.

Kia-Avella konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande förmaning från regeringen, som två m distans och munskyddens mindre betydenhet, har ökat vanligt folks motsträvighet att åka spårvagn. Att folkhälsomyndigheten också uppmanar vanligt folk att köra bil rubbar inte misstänksamheten.

Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. Därför är det mer angeläget än allt annat att skaka fram ytterligare en besiktigad Kia-Avella, så att alla i hushållet kan åka på ett lugnt sätt. För rekommendationerna i all anseende, klaffar nog tvåmeters-riktlinjen för sittande personer. Men för folk i omlopp på trånga ytor gestaltas det mer som en ouppnåeligt ideal. Av den anledningen skrota bilen Göteborg skall inskaffande av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Kia-Avella rullar vidare

Billiga kördugliga Kia-Avella med stora CO2utsläpp och dålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall ses som skrotbilar. Med undantag av att återvinna bilen har de blivit lockande för den olagliga kriminaliteten för illegal utskeppning särskilt till Nigeria. Där är utdelningen ca tio gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats en mängd mindre verkstäder, som med simpla reparationer kan få de uttjänta Kia-Avella godkända genom en bilprovningen. Så tävlingen finns redan för hushållet, som är på jakt efter en billig besiktigad andra-bil.

Skrotbilar i Norrtälje säljes med mottagningsbevis hos bilskrot

Behöriga bildemonteringar, som brukligt kasserar fordon för reservdelar, attraherar bilägare med höga betalningar. Några klimatkamrater har föredragit att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att hämma mer drift av naturfördärvande och lägre trafiksäkra personbilar.

Men genom farhågan att använda kollektivt har den stora efterfrågan ökat priserna. De utslitna bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och ärenden kommer i skuggan av familjens trygghet under tvungna turer. Så de här bra kördugliga Kia-Avella säljs som aldrig förr. Ur miljösynvinkel vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för jämnan?

Bonus-Malus ökar inte antalet Kia-Soul till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Kia-Soul till bilskrot

Billiga kördugliga Kia-Soul går mot den rådande rörelsen av trögsålda varor. Den fortlöpande Covid-19 har handlingsförlamat en stor del i Sverige. Tillkommande tid är ju osäker, fördenskull väljer många att bevara i sina slantar tills någon ändring händer.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bureå

Alla fordon når inte bilskrotning i Bureå

Detta var förr när en bilinnehavare var tvingad att betala för att skrota bilen i Bureå. Före dess begick emellertid en fordonsägare en härlig besparing genom att dumpa sitt fordon i skogen. Utöver den hemska uppenbarelsen innebar de här vraken akuta klimatbesvär via läckande vätskor.