Besiktning i Tuve ger skrotbilar körförbud

Det har ständigt varit en fasa för ägare av gamla bilar att man måste besöka fordonsundersökningen. Även om det varit enklare att få bokat dag för fordonsbesiktning i Tuve förekommer den olustiga känslan att det kommer att kosta pengar. För femtio år sen kom myndighetsrådslut om föreskrifter för den statliga bilbesiktningen och efterföljande påbörjade de obligatoriska inspektionerna. Det nya seklet började med ofantliga väntetider vid beställning av bilgranskningar i Tuve. Avskaffande av reglering låg i tiden. Så för tio år sedan blev marknaden oreglerad för bolag inom fordonsområdet. Utgången blev tvärtom för många företag i stället för en normal mättnad. Avstatliga betydde ingen tröst för personbilsägarna.

Tillsynsunderlagen har av naturliga förevändningar snarare blivit tuffare ju längre tiden gått. Kategorier och värderingar av felens egenskaper förekommer även fortsättningsvis. Ett nivå tre-brist ger en fordonsverkstad hopp om ett inkomstbringande arbete, parallellt som en godkänd bilskrot är relativt övertygad på meddelande om ett demolerat fordon , som behöver återvinnes till den ständiga cykeln för ett hållbart samhälle. Den ensamma fördelen med avregleringen av fordonsbesiktning i Tuve blev att bilägaren kan besöka en besiktningshall på drop-intid.

Ändrade bestämmelser för personbilskontroll i Tuve leder ofta till penningstraff

Men flera föreskrifter har just ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för personbilsundersökning i Tuve. Vid försummelse med detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms dock växa med över en miljard kronor från nonchalanta bilinnehavare.

Fordonsinnehavare avgör själv tillfälle för bilinspektionen i Tuve

Men man kan själv besluta, när den första besiktningen i Tuve ska uträttas. Inte senare än trettiosex månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därefter ska fordonet provas varje år. På Länsstyrelsens sajt kan tidpunkten lätt hittas. Surfa in på deras sajt och slå registreringsnumret, så återfinns datumangivelsen där.

Oriktigheterna eller defekterna som uppdagas indelas i 3 nivåer. En kategori ett-påpekande innebär att den behöver lagas inför nästa års-granskning. Ett nivå två-påpekande har den betydelsen, att det ska fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-anmärkning är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen i Tuve. Det här leder ofta till skrotning på en behörig skrot, som har licens att skrota bilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Observera att många missar att reparera lätta klass 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en klass med fordran på efterkontroll vid nästa besiktning.

Onödiga felaktigheter påträffas av fordonsinspektionen i Tuve

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll före besiktningen i Tuve. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som avslöjar kategori 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa medför många tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för bilinspektionen i Tuve. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig lykta kan möjligtvis förefalla bökig för många. Men det återfinns enkla instruktioner med bilder för flera av bilmärkena i You Tube.

Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många bilinspektörer observerar den luriga knepet att peta väck glödlampan. Men oriktigheten visar på, att bilen förbrukar omotiverat mycket bensin, så avgasföroreningar ökar möjligtvis över max godkänd. Sensorn är placerad på grenröret vid katalysatorn och är okomplicerad att ändra. Den kan införskaffas till Bentley från Skruvat.se under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla felet kan ses som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för somliga fordonsmärken överskrida trettio tusen kr.

Alla fordon når inte bilskrotning i Enköping

Även klagomål på utslitna bildäck är återkommande för bilinspektionen Tuve. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är väldigt lätt att inspektera för bilägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 mm. Så provning under kalla dagar kan förorsaka onödiga trubbel. Men med enkla redskap kan omkostnaden, som ett resultat av den periodiska fordonskontrollen Tuve, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

Jaguar E-Type fungerar som skrotbil

Jaguar E-Type fungerar som skrotbil

Klenoder, som Jaguar E-Type har framställs, som en av de främsta anledningen till nutidens allt sämre klimat. Naturförstörelse som bränder, orkaner och stora vattenflöden sammanlänkas till den ökande temperaturen. 1/3 av alla växthusgaser kommer från diesel och bensinmotorer.

Besiktning i Bohus ger skrotbilar hopp om framtiden

Besiktning i Bohus ger skrotbilar hopp om framtiden

Nu för tiden är det inte längre svårt att beställa en omedelbar tid för bilundersökning i Bohus. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades.