Jaguar E-Type fungerar som skrotbil

Klenoder, som Jaguar E-Type har framställs, som en av de främsta anledningen till nutidens allt sämre klimat. Naturförstörelse som bränder, orkaner och stora vattenflöden sammanlänkas till den ökande temperaturen. 1/3 av alla växthusgaser kommer från diesel och bensinmotorer. Det lägger sig som en dimma i atmosfären och medverkar till en ständig stigande temperatur.

Det är äldre personbilar som är överlägsen de största miljöfarorna. En analys från Infrastrukturdepartementet förespråkar, att alla fordon som nått 11 års levnadslängd bör överlämnas till en auktoriserad skrotföretag för skrotning. Med detta som bakgrund är det häpnadsväckande att fastlägga, att dessa gamla besiktigade Jaguar E-Type efterfrågas stort i Sverige. Men den uppkomna förhållandet kan härstamma till rädslan för den fruktade covid-19.

Jaguar E-Type konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, som två meters mellanrum samt munskyddens lägre betydenhet, har ökat människors motvilja att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten också uppmanar allmänheten att använda bilen rubbar inte skepsisen.

Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Därför är det viktigare än allt annat att anskaffa ännu en gammal Jaguar E-Type, så att alla i familjen kan åka på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all heder, klaffar nog 2 m-regeln för sittande personer. Men för människor i förflyttning på svårframkomliga områden gestaltas det mera som en önsketänkande. Därför skall inskaffande av en andrabil skrota bilen ställas i främsta rummet.

Uttjänta Jaguar E-Type rullar vidare

Bättre begagnade Jaguar E-Type med höga koldioxidavgaser och usel trafiksäkerhet kan i de flesta fall gälla som skrot. Frånsett att återvinna fordon har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för lagstridig utlandsförsäljning speciellt till Väst-Afrika. Där är vinsten cirka elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram många små bilverkstäder, som med primitiva medel kan få de uttjänta Jaguar E-Type godkända igenom en bilprovningen. Så kampen finns allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Jaguar E-Type

Certifierade skrotar, som vanligtvis kasserar personbilen för demontering, attraherar fordonsägare med stora ersättningar. Några miljökamrater har utsett att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, genom att hämma ytterligare drift av försvagning och lägre trafiktrygga fordon.

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Ronneby

Men genom farhågan att resa allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och säkerhetsfrågor är sekundärt av hushållets trygghet under beordrade åkturer. Så de här bra begagnade Jaguar E-Type går åt som smör i solsken. Ur klimathänseende vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för evigt?

Skrotbilars öde berörs av besiktning i Skepplanda

Skrotbilars öde berörs av besiktning i Skepplanda

När en bilägare utför sin årliga undersökning i Skepplanda vet bilverkstaden i området att det går att tjäna pengar. Sanning är, att omkring fyrtio % av ålderstigna personbilar är behäftade med klass två-fel. Så att ha sin bilverkstad intill en bilbesiktning är ovärderligt.

Alla fordon når inte bilskrotning i Enbacka

Alla fordon når inte bilskrotning i Enbacka

Det förekommer en ansenlig story bakom möjligheten för bilskrotning i Enbacka med kompensation. Utgångspunkten har förändrats sedan motorfordon lanserades i landet för över skrota bilen för hundra år sedan. 40-talets matcher i stock-car var en fluga som gav otaliga fordonsinnehavare till rostiga uttjänta amerikanare en önskvärd ersättning före val om bildemontering i Enbacka.