Skrotade Renault-Safrane bilar åter i trafik

För några år sedan skrevs enormt mycket om gamla dumpade Renault-Safrane , som de främsta klimatförstörare i nutid. Och det fanns förstås fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla fordonen markant större miljöfaror. I sällskap med cancerframkallande ämnen spyr de gamla fordonen ut massor av koldioxid. omvandlingen, som förorsakar tragedier, kan direkt associeras till växthuseffekten som koldioxidutsläppen orsakar.

En framstående forskare tipsar alla fordonsinnehavare att skrota fordonen efter elva år. En sådan lösning skulle förbättra miljön så långt att utvecklingen skulle stävjas. För den skull är det ett katastrof för klimatet idag. Äldre bättre besiktigade Renault-Safrane saluförs som aldrig förr, och folk står på kö för att köpa dessa. Men den upp och nedvända världen har sin förklaring i skräcken för den oroväckande epidemin.

Renault-Safrane konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som två meters mellanrum också munskyddens lägre betydenhet, har höjt vanligt folks olust att resa spårvagn. Att regeringens även tipsar privatpersoner att använda bilen rubbar inte skepsisen. Men alla av hushållet har inte tillgång till något fordon.

Fördenskull är det mycket mer väsentligt än allt annat att skaka fram ytterligare en gammal Renault-Safrane , så att alla i hushållet kan färdas på ett obekymrat sätt. För referenserna i all ära, klaffar nog 2 m-riktlinjen för sittande folk. Men för personer i rörelse på besvärligta utrymmen låter det mera som en önskedröm. På grund av detta bör inhandlade av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Renault-Safrane rullar vidare

Bra begagnade Renault-Safrane med stora koldioxidföroreningar och oduglig trafiksäkerhet kan i de flesta fall betraktas som skrotbilar. Frånsett att skrota fordon har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för otillåten export särskilt till Väst-Afrika. Där är priset i det närmaste 10 gånger större än liknande svenska priser. Och det har startats en mängd små verkstäder, som med enkla metoder kan få rostiga skrota bilen Göteborg trafikfarliga Renault-Safrane godkända genom en bilprovningen. Så kampen råder redan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd äldre andra-bil.

Betalning för bilskrotning i Södertälje är blott ett minne

Godkända skrotföretag, som mestadels kasserar personbilen för reservdelar, frestar fordonsinnehavare med stora ersättningar. Några klimatkamrater har valt att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att avvärja mer körning av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men genom farhågan att åka spårvagnar suget efter den gamla bilen höjt priserna. De utslitna fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsfrågor är sekundärt av familjens trygghet under beordrade åkturer. Så de här billiga begagnade Renault-Safrane säljs som aldrig förr. Ur klimatsynpunkt är det ett steg tillbaka flera årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för alltid?

Alla fordon når inte bilskrotning i Ed

Alla fordon når inte bilskrotning i Ed

Skrotning av bilar i Ed med betalning har föregåtts av en komplex skrotningsförlopp. Det var vanligtvis, att en bilskrot tog ersättning för återvinning av bilar och avregistrering. Endast några bilinnehavare till Volkswagen kunde skrota en bil gratis.

Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Giulia

Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Giulia

Ångesten för epidemin har hejdat gemene mans intresse att riskera några stålar på personbilar. Tankar på moderna personbilar läggs åt sidan. Men suget efter bra besiktigade Alfa Romeo-Giulia är skiljer sig från andra varor.