Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Giulia

Ångesten för epidemin har hejdat gemene mans intresse att riskera några stålar på personbilar. Tankar på moderna personbilar läggs åt sidan. Men suget efter bra besiktigade Alfa Romeo-Giulia är skiljer sig från andra varor. Via Regeringens riktade avgörande har körning med bil minskat hos de flesta familjerna. Ett resultat av ökade fordonsskatter, bränslepriser och trängselskatter bestämmer sig flera att åka till sina arbetsplatser med buss. Familjens andra-bil har härigenom blivit obehövlig och skrotats.

Men rädslan för allmänna resor, i samma veva med infrastrukturminister uppmaningar har vänt upp och ned på tidigare klimatmässiga och återhållsamma föreställningar. Nu har en besiktigad Alfa Romeo-Giulia blivit ett av de mer populära föremålet för många hushåll.

Alfa Romeo-Giulia konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga råd från Regeringen, som två m mellanrum samt munskyddens lägre betydelse, har ökat allmänhetens motvilja att använda allmänna bussar. Att regeringens också uppmanar privatpersoner att köra bil förändrar inte skepticismen. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja någon bil.

Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att ordna fram ännu en besiktigad Alfa Romeo-Giulia, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett lugnt sätt. För rekommendationerna i all aktning, funktionera nog 2 m-bestämmelsen för sittande personer. Men för personer i rotation på svårframkomliga områden låter det mer som en illusion. För den skull bör inskaffande av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Alfa Romeo-Giulia rullar vidare

Billiga begagnade Alfa Romeo-Giulia med stora CO2utsläpp och undermålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som uttjänta bilar. Frånsett att återvinna personbilen har de blivit tilltalande för den olagliga kriminaliteten för otillåten skrota bilen Göteborg utförsel speciellt till Afrika. Där är vinsten ungefär 11 gånger större än liknande svenska priser. Och det har öppnats flertalet små bilverkstäder, som med primitiva förbättringar kan få gamla Alfa Romeo-Giulia godkända igenom en bilprovningen. Så kampen förekommer allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Alfa Romeo-Giulia

Ackrediterade skrotar, som mestadels kasserar fordon för reservdelar, frestar bilägare med höga betalningar. Några miljövänner har valt att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att upphöra med mer drift av miljöfördärvande och lägre trafiksäkra bilar.

Bilkyrkogårdens turistattraktion kan inte uppnås på bilskrot i Taberg

Men via rädslan att åka tåg har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och ärenden kommer i andra hand av familjens säkerhet under tvungna åkturer. Så dessa bättre besiktigade Alfa Romeo-Giulia går åt som smör i solsken. Ur klimataspekt är det ett steg tillbaka många decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för evigt?

Skrotade Citroen-DS5 bilar rustas upp

Skrotade Citroen-DS5 bilar rustas upp

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade Citroen-DS5 på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats. Framför allt är det åkturerna till arbetsplatser som förändrats.

Skrotbilars öde berörs av besiktning i Floda

Skrotbilars öde berörs av besiktning i Floda

När fordonsinnehavare kör till en översyn i Floda då ler bilreparatören. Han vet, att gissningsvis fyrtio % av ålderstigna personbilar är behäftade med klass två-fel. Så att ha sin bilverkstad jämte en bilprovning är grymt bra.