Bilskrot tävlar om uttjänade Renault-Modus

Bra begagnade Renault-Modus har fått en försäljningstriumf som sällan tidigare avnjutit. Detta hänger på den uppkomna omständigheten med den närvarande fruktade covid-19. Rädslan att åka kollektivt har inte minskat via Folkhälsomyndighetens inrådan. Under mängder med år har de politiska besluten varit avsedda för minskad körning med bil. Regeringens, höjda bensinpriser och trängselskatt är en del dylika typfall. Det har lett till avsevärt fler resor till och från arbetsplatsen har åkts allmänna bussar. Så familjens andra-bil har fått stryka på foten för andra förvärv.

Men nu saknas den mer än allt annat. Den svårbedömda tillkommande tiden har inneburit att inga nyproducerade personbilar säljs till gemene man. Vilket omfattar många statusprylar. Men en körduglig Renault-Modus bryter strukturen på ett beaktansvärt sätt.

Renault-Modus konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala uppmaningar från Regeringen, som 2 meters mellanrum samt munskyddens lägre betydelse, har ökat allmänhetens ovilja att åka spårvagn. Att folkhälsomyndigheten också tipsar privatpersoner att köra bil rubbar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. På grund av detta är det mer angeläget än allt annat att fixa fram ännu en äldre Renault-Modus, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett obekymrat vis. För referenserna i all ära, klaffar nog 2 m-bestämmelsen för sittande personer. Men för personer i förflyttning på trånga områden framställs det mer som en önskedröm. Av den orsaken skall införskaffade av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Renault-Modus rullar vidare

Prisvärda kördugliga Renault-Modus med stora växthusavgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall ses som uttjänta bilar. Bortsett från att återvinna personbilen har de blivit begärlig för den organiserade kriminaliteten för laglös utlandsförsäljning speciellt till Väst-Afrika. Där är priset uppemot 11 gånger mer än motsvarande svenska priser.

Och det har startats flertalet små verkstäder, som med anspråkslösa medel kan få de uttjänta Renault-Modus godkända genom en skrota bilen bilprovningen. Så konkurrensen förekommer allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Uttjänta Renault-Modus rullar vidare

Certifierade skrotföretag, som generellt skrotar personbilen för miljön, attraherar bilinnehavare med höga ersättningar. Några klimatkamrater har föredragit att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att hejda vidare farande av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men via skräcken att använda allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna.

Sälj skrotbilen i Danderyd till bilskrot för recycling

De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och ärenden är sekundärt av hushållets trygghet under beordrade resor. Så de här prisvärda begagnade Renault-Modussäljs som aldrig förr. Ur klimathänseende vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för jämnan?

Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Giulia

Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Giulia

Ångesten för epidemin har hejdat gemene mans intresse att riskera några stålar på personbilar. Tankar på moderna personbilar läggs åt sidan. Men suget efter bra besiktigade Alfa Romeo-Giulia är skiljer sig från andra varor.

Alla fordon når inte bilskrotning i Dorotea

Alla fordon når inte bilskrotning i Dorotea

När den statliga skrotningspremien upphörde, slutade all ersättning för bilskrotar i Dorotea och oro infann sig på länets skrothandlare. Ängslan sjönk inte, då det yppade sig att det omfattade en del ackrediterade bildemonteringar.