Skrotade Renault-Alpine bilar rustas upp

Under nuvarande coronapandemin är säljande av begagnade Renault-Alpine på väg att slå rekord. Via ihärdig miljömässiga beskyllningar och politiska ställningstagande har en långsam men säker transfer från bilåkande till kollektivåkning uppmärksammats. I första hand är det resor till jobbet som ändrats. Det föreligger inget tvivel om att förbränningsmotorerna orsakar en tredjedel av Jordens totala koldioxidutsläpp.

Att dessa åstadkommer allvarliga miljökatastrofer igenom omvandling är likaså ett bevisat fakta. Regeringens beslut om chockhöjda fordonsskatter och dieselpriser ihop med trängselskatter ha effekt på även fordons trafik negativt. Så många års framsteg visar på en nedåtgående riktning för fossildrivna bilar. Men det krävs inte så mycket för att alla uppfattningar ska revolutionera. Besiktigade Renault-Alpine har återerövrat tronen för resandet.

Renault-Alpine konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, som två meters avstånd samt munskyddens mindre innebörd, har höjt allmänhetens olust att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten även tipsar gemene man att använda bilen ändrar inte skepticismen.

Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. På grund av detta är det mer angeläget än allt annat att få tag i ännu en besiktigad Renault-Alpine, så att alla i familjen kan köra på ett obekymrat vis. För referenserna i all aktning, funktionera nog tvåmeters-föreskriften för sittande folk. Men för folk på bilskrot Göteborg med begränsade utrymmen låter det mera som en illusion. Därför skall inhandlade av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Renault-Alpine rullar vidare

Billiga begagnade Renault-Alpine med stora koldioxid-gaser och dålig trafiktrygghet kan i en del fall betraktas som skrot. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den organiserade kriminaliteten för otillåten export framför allt till Väst-Afrika. Där är vinsten cirka tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små verkstäder, som med enkla medel kan få de uttjänta Renault-Alpine godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Skrotbilar från Sunne säljes endast till miljöcertifierad bilskrot

Legitimerade bildemonteringar, som som oftast skrotar fordon för reservdelar, attraherar bilägare med stora ersättningar. Några miljövänner har valt att överlämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att upphöra med mer drift av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men genom farhågan att åka allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsfrågor är sekundärt av familjens säkerhet under tvungna resor. Så dessa billiga kördugliga Renault-Alpine går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för evigt?

Bilskrot tävlar om uttjänade Renault-Modus

Bilskrot tävlar om uttjänade Renault-Modus

Bra begagnade Renault-Modus har fått en försäljningstriumf som sällan tidigare avnjutit. Detta hänger på den uppkomna omständigheten med den närvarande fruktade covid-19. Rädslan att åka kollektivt har inte minskat via Folkhälsomyndighetens inrådan.

Alla fordon når inte bilskrotning i Dingle

Alla fordon når inte bilskrotning i Dingle

Betala eller att få betalt för bildemontering i Dingle har jämt orsakat vissa dilemman. Förr i tiden då en skrot tog ersättning för skrotning och avfärda den från bilregistret på Transportstyrelsen beslutade flera fordonsinnehavare illegal avstjälpning.