Besikta eller skrota bilen i Broby

Numera är det inte längre svårt att tinga en omgående tid för bilinspektion i Broby. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste årtiondet har antalet bilbesiktningar mångdubblats. Konkurrensen har även inom den här verksamhetsområdet blivit stentuff. Bra introduktions- eller insatserbjudande återkommer ideligen.

Reklamen fyller eposten med alla erbjudande. Perioden, då bokningen behöver utföras många dagar före, är ett minne blott. Men arbetsgången för bilkontroll i Broby är samma. Utfallet ävenså. Den oroliga bilinnehavaren befarar renoveringskostnad för hittade felaktigheter och påpekanden. Verkstäderna kalkylera med vinstgivande arbeten och en behörig bilskrot vet, att många fordon får anmärkningar av grupp tre-nivå. Som så många år fordom närmar sig stadiet för prövning.

Förändrade regler för fordonsbesiktning i Broby resulterar ofta till böter

Men enstaka riktlinjer har nyss ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren själv att bevaka datum för personbilsundersökning i Broby. Bommas detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statskassan beräknas dock växa med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Bilinnehavare bestämmer själv tillfälle för personbilskontrollen i Broby

Men han/hon kan personligen bestämma, när den 1 besiktningen i Broby behöver verkställas. Inte senare än tre år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom två år. Därnäst ska bilen kontrolleras varje år. På Länsstyrelsens webbsida kan tidpunkten enkelt påträffas. Surfa in på deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Oriktigheterna eller skavankerna som iakttas delas in i tre nivåer. En nivå ett-felaktighet betyder att den skall lagas inför nästa års-tillsyn. Ett nivå två-anmärkning innebär, att det ska åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud genast. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Broby.

Det här leder ofta till återvinning på en behörig bildemontering, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotningsintyg för avregistrering. Iakttaga att många glömmer att reparera enkla nivå 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på efterkontroll vid kommande granskning.

Onödiga defekter upptäcks av fordonsinspektionen i Broby

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll före fordonsbesiktningen i Broby. Märkligt nog är skrota bilen det defekter med simpla ingripanden, som avslöjar kategori två-felaktigheterna. Att fixa lampbyte medför en del tillfällen, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för bilbesiktningen i Broby. Skyltbelysningen leder statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lampa kan kanske förefalla bökig för många. Men det återfinns enkla instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gislaved

De flesta besiktningsmän uppdagar den luriga trixet att ta dän glödlampan. Men oriktigheten pekar på, att personbilen förbrukar omotiverat mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar nog över max godkänd. Sensorn sitter på grenröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att växla. Den kan köpas till Chevrolet från Laga.se under tusenlappen. Faran är stor att det här simpla felaktigheten kan ses som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för vissa fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Även tillrättavisning på däckens mönsterdjup är återkommande för fordonskontrollen Broby. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket lätt att granska för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintern kan orsaka onödiga bekymmer. Men med lätta verktyg kan kostnaden, tillföljd av den årliga personbilskontrollen Broby, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.

Skrotbil Renault-Avantime går igen

Skrotbil Renault-Avantime går igen

Mot alla förståndiga sannolikheter skjuter säljande av prisvärda kördugliga Renault-Avantime i taket, som sällan tidigare har setts. Med stöd av politiska beslut har bilkörning till och från arbetet stegvis ändrats till allmänna bussresor.

Bilskrot tävlar om uttjänade Mitsubishi-Pajero

Bilskrot tävlar om uttjänade Mitsubishi-Pajero

Bättre kördugliga Mitsubishi-Pajero har fått en försäljningssuccé som inte någon gång tidigare upplevts. Och det beror på den uppkomna omständigheten med den nuvarande fruktade covid-19. Ångesten att åka kollektivt har inte ebbat ut genom Folkhälsomyndighetens råd.