Bilskrot går miste om Kia-Ceed

Otrygghetskänsla för virus sjukdomen har bromsat allmänhetens intresse att satsa några stålar på statusprylar. Funderingar på nytillverkade bilar läggs åt sidan. Men efterfrågan efter prisvärda besiktigade Kia-Ceed är desto starkare. Genom Regeringens tilltalade fastställelser har körning med bil ebbat ut hos de flesta hushållen.

På grund av höjda fordonsskatter, dieselpriser och skatt på trängsel bestämmer sig många att resa till sina jobb allmänna bussar. Familjens andra-bil har därför blivit obehövlig och avyttrats. Men rädslan för bussresor, i samma veva med riksdagens rekommendationer har satt krokben för tidigare klimatmässiga och återhållsamma uppfattningar. Nu har en gammal Kia-Ceed blivit ett av de mer aktade ägodelen för många hushåll.

Kia-Ceed konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna inrådan skrota bilen från Regeringen, som 2 meters distans och munskyddens lägre betydelse, har höjt allmänhetens motvillighet att resa kollektivt. Att riksdagens därtill rekommenderar gemene man att använda bilen ändrar inte skepticismen.

Men alla av hushållet har inte tillgång till en personbil. Fördenskull är det mer betydelsefullt än allt annat att erhålla ännu en begagnad Kia-Ceed, så att alla i hushållet kan köra på ett obekymrat vis. För rekommendationerna i all ära, fungerar nog 2 m-riktlinjen för sittande personer. Men för folk i omlopp på besvärliga utrymmen låter det mera som en framtidsvision. Av den anledningen bör införskaffade av en andrabil gynnas.

Uttjänta Kia-Ceed rullar vidare

Billiga kördugliga Kia-Ceed med höga koldioxidutsläpp och oduglig trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som skrotbilar. Förutom att skrota bilen har de blivit attraktiva för den organiserade brottsligheten för illegal utlandsförsäljning speciellt till Mellanöstern. Där är avkastningen ca tio gånger större än motsvarande svenska priser.

Och det har etablerats en mängd mindre bilverkstäder, som med ringa förbättringar kan få rostiga trafikfarliga Kia-Ceed godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen förekommer redan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Skrotbilar i Västervik säljes rätt till miljömedveten bilskrot

Ackrediterade skrotföretag, som normalt skrotar fordon för reservdelar, frestar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några naturvänner har föredragit att överlämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att upphöra med vidare drift av miljöförsämring och mindre trafiksäkra fordon. Men via fasan att använda tåg har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna resor. Så de här prisvärda besiktigade Kia-Ceed säljs som aldrig förr. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för alltid?

Bilskrot tävlar om uttjänade Nissan-Micra

Bilskrot tävlar om uttjänade Nissan-Micra

Bra besiktigade Nissan-Micra har fått en försäljningsframgång som inte någon gång tidigare avnjutit. Detta beror på den uppkomna situation med den rådande fruktade covid-19. Skräcken att åka allmänna bussar har inte avtagit via Regeringens rekommendationer.

Skrota eller besikta bilen i Bromölla

Skrota eller besikta bilen i Bromölla

Bilbesiktningen i Bromölla främsta avsikter är att systematisera miljö- och trafikfarliga fordon från kommunala vägar och centrum. Bilverkstäder väntar sig massa förmånliga arbeten, som framkallas efter den bindande besiktningen.