Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Hammar

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan föreskrifter på fordonsbesiktning i Hammar? Man behöver gå tillbaka till mitten av 60-talet för att få respons på ämnet. Men det är okomplicerat att gissa. Inte ett skvatt annat än härdsmälta och förödelse. Det hade möjligtvis dugt att sänka maxhastigheten till 50 kilometer/tim i trafiken. Men fler besvär frambringades av den obligatoriska fordonsprovningen, som inleddes som monopolföretag för femtio år sedan. Som flera offentliga företag förvaltades det inte särdeles bra. Kopiösa kötider vid förbeställning, samt bristerna vid försök till avbokning för fordonskontroll i Hammar vållade många påtvingade körförbud. Och personbilsägarna beklagade sig över dessa påföljder.

Därför släppte riksdagen bilprovningen lös via avreglering år 2010. Massor av lockade firmor väntade för att fylla luckorna. Snart blev branschen överetablerad med helt andra besvär. För bilägaren förändrades inte den egendomliga känslan före kommande tillsyn. Det värsta som kunde ske var att få ett nivå 3-felaktighet i protokollet. Reparationen skulle tära omilt i ekonomin, då däremot en bilverkstad gnuggade händerna inför ett inkomstbringande arbete. Men båda ska vara insiktsfull om den auktoriserade bildemonteringen, som med förvissning förberett för framtida fordonsskrotningar med en klimatsnälla återvinningar. Så när tiden är inne för den bindande bilinspektionen i Hammar är det endast att åka in på närbelägna bilprovning.

Ändrade regler för bilgranskning i Hammar resulterar vanligtvis till vite

Men några föreskrifter har nyligen förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att observera tillfälle för personbilsinspektion i Hammar. Vid försummelse med detta får bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock växa med över en miljard kronor från slarviga ägare.

Ägare beslutar personligen tillfälle för bilgranskningen i Hammar

Men man kan personligen avgöra, när den första inspektionen i Hammar behöver verkställas. Senast trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därnäst skall fordonet testas senast var fjortonde månad.

På Naturvårdsverkets nätsida kan datumet lätt påträffas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Felaktigheterna eller bristerna som påträffas delas in i 3 klasser. En nivå ett-felaktighet har den betydelsen att den behöver åtgärdas innan nästa års-inspektion. Ett kategori två-påpekande betyder, att det behöver åtgärdas inom en månad med efterkontroll som följd. Nivå tre-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Hammar. Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrothandlare, som har befogenhet att skrota bilen med skrotintyg för avregistrering. Notera att många missar att åtgärda enkla kategori 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid kommande besiktning.

Meningslösa brister uppdagas av fordonskontrollen i Hammar

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före besiktningen i Hammar. Konstigt nog är det brister med lätta ingripanden, som upptäcker klass två-bristerna. Att ombesörja ett slitet däck innebär flera stunder, att bilen godkänns utan ombesiktning för bilinspektionen i Hammar. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt skrota bilen av blinkersbelysning. Skifte av en trasig lampa kan kanske synas bångstyrig för flera. Men det finns enkla anvisningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer spårar den luriga trickset att rycka bort instrumentbelysningen.

En begagnad Lambdasond från bilskrot till Saab-750 i Göteborg

Men felaktigheten visar på, att motorn förbrukar onödigt mycket diesel, så koldioxidföroreningar ökar eventuellt över max godkänd. Givaren är placerad på avgasröret vid katalysatorrenaren och är simpel att byta ut. Den kan införskaffas till Volkswagen från Bildelsbasen under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla felet kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för somliga fordonsmärken överstiga 30 000 kronor. Också klagomål på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen i Hammar. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt enkelt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintermånaderna kan orsaka obefogade bekymmer. Men med enkla redskap kan omkostnaden, som ett resultat av den årliga fordonsbesiktningen i Hammar, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gnarp

Alla fordon når inte bilskrotning i Gnarp

Det var en tid sedan, en bilägare var tvungen att betala för att överlämna fordonet till bildemonteringen i Gnarp. Tidigare gjorde emellertid en fordonsägare en härlig kostnadsbesparing igenom att överge sitt fordon i miljön.

Alla fordon når inte bilskrotning i Glumslöv

Alla fordon når inte bilskrotning i Glumslöv

Kostnader eller ersättningar för bilskrotning i Glumslöv har ständigt vållat en del dilemman. På den tiden då en skrothandlare tog betalt för avhysning och avfärda den från bilregistret på Transportstyrelsen beslutade flertalet bilägare olaglig avstjälpning.