Kia-Sorento fungerar som skrotbil

Klenoder, som Kia-Sorento har gestaltas, som en av de främsta anledningen till dagens allt uslare klimat. Naturförstörelse som bränder, stormar och stora vattenflöden sammankopplas till den ökande temperaturen. En tredjedel av alla koldioxidutsläpp kommer från diesel och bensinmotorer. Det lägger sig som ett täcke i atmosfären och medverkar till en permanent stigande temperatur.

Det är gamla bilar som i särklass är de största miljöfarorna. En granskning från Infrastrukturdepartementet rekommenderar, att alla bilar som nått 10 års ålder bör lämnas in till en godkänd bildemontering för demontering. Med detta som underlag är det överraskande att fastslå, att dessa gamla kördugliga Kia-Sorento slår rekord i försäljning och efterfrågan. Men den uppkomna situationen kan härledas till rädslan för den fruktade virus sjukdomen.

Kia-Sorento konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters distans och munskyddens mindre innebörd, har höjt vanligt folks olust att resa kollektivt. Att riksdagens även föreslår privatpersoner att köra bil rubbar inte misstänksamheten. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil.

Därför är det mer att skrota bilen betydelsefullt än allt annat att få tag i ännu en körduglig Kia-Sorento, så att alla i familjen kan åka på ett lugnt vis. För rekommendationerna i all anseende, funktionera nog tvåmeters-regeln för sittande folk. Men för folk i förflyttning på besvärliga ytor låter det mer som en önskedröm. Av den anledningen bör köpet av en andrabil främjas.

Uttjänta Kia-Sorento rullar vidare

Bättre kördugliga Kia-Sorento med höga koldioxidföroreningar och undermålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som skrotbilar. Med undantag av att skrota bilen har de blivit tilltalande för den olagliga kriminaliteten för laglös export framför allt till Väst-Afrika. Där är förtjänsten omkring 11 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats många små verkstäder, som med primitiva renoveringar kan få gamla Kia-Sorento godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen förekommer allaredan för familjen, som är på jagande efter en prisvärd gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Kia-Sorento

Behöriga skrotfirmor, som vanligtvis kasserar bilen för reservdelar, frestar bilinnehavare med stora betalningar. Några naturkamrater har utsett att överlämna fordonen här med god ansvarskänsla, genom att upphöra med ytterligare farande av naturfördärvande och mindre trafiktrygga personbilar.

Men genom fasan att åka spårvagnar suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De kasserade bilarna kommer att leva vidare. Klimat och säkerhetsfrågor är sekundärt av hushållets trygghet under tvungna resor. Så de här prisvärda begagnade Kia-Sorento går åt som smör i solsken. Ur naturhänseende är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för alltid?

Besikta eller skrota bilen i Broby

Besikta eller skrota bilen i Broby

Numera är det inte längre svårt att tinga en omgående tid för bilinspektion i Broby. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste årtiondet har antalet bilbesiktningar mångdubblats.

Alla fordon når inte bilskrotning i Burträsk

Alla fordon når inte bilskrotning i Burträsk

Det existerar flera förfaringssätt att mottaga pröjs genom skrotfirmorna i Burträsk,. Inlämning till en behörig skrot garanterar för att skrotbilarna omhändertas och återanvänds enligt miljöbalkens begäran.