Besiktning på Donsö ger skrotbilar körförbud

Med ett myndighetsfastställande för 50 år sen påbörjades den föreskrivna fordonsbesiktningen för personbilsägare på Donsö. Efter det skapades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med för många etableringar som följd. De kolossala väntetiderna vid beställningar och hindren vid ombokningar gav bilinnehavarna stora besvär vid fordonskontroll på Donsö.

Fördröjande med körförbud utlöste enorma invändningar, som tvingade myndigheten att ändra åsikt. Antalet nya bilprovningsställen ökar markant efter de nya direktiven. De oerhörda väntetiderna är en svunnen tid. Men obehagen hos fordonsägaren har inte förändrats. Kvalitetsavvägningarna återfinns kvar med likadana fordran på åtgärder. Ett kategori 3-felaktighet kan bli förödande för den egna plånboken. Samma sak blir en inkomstbringande affär för en fordonsverkstad. Och i bakgrunden finns en auktoriserad skrot. skrotning av fordon för en naturhjärtlig demolering är ändamålet. Vinsten med alla ändringar har likväl blivit en drop-in för personbilsinspektion på Donsö utan förbeställning i en valfri hall.

Förändrade regler för fordonsinspektion på Donsö resulterar vanligtvis till böter

Men några föreskrifter har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren personligen att observera datum för fordonskontroll på Donsö. Bommas det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock växa med över en miljard kronor från försumliga bilinnehavare.

Fordonsägare avgör själv tidpunkt för fordonskontrollen på Donsö

Men man kan själv bestämma, när den första kontrollen på Donsö bör ombesörjas. Inte senare än 36 månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 2 år. Sedan ska personbilen provas årligen. På Trafikstyrelsens webbsida kan datumet enkelt påträffas. Surfa in på deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där.

Felaktigheterna eller defekterna som observeras indelas i tre kategorier. En klass ett-påpekande har den betydelsen att den skall repareras före nästa års-inspektion. Ett kategori två-fel har den betydelsen, att det tvingas repareras inom en månad med efterkontroll som följd. Nivå 3-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen på Donsö. Och detta leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningsintyg för avregistrering. Betrakta att flera missar att reparera lätta nivå 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på ombesiktning vid framtida inspektion.

Obehövliga brister påträffas av bilkontrollen på Donsö

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan besiktningen på Donsö. Konstigt nog är det brister med simpla åtgärder, som avslöjar nivå 2-bristerna. Att fixa ett dåligt hjul medför många stunder, att personbilen godtas utan ombesiktning för fordonskontrollen på Donsö. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas därefter av bromljus. Byte av en defekt lampa kan möjligtvis förefalla påfrestande för många. Men det finns enkla beskrivningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre personbilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer uppdagar den listiga lösning att peta väck instrumentbelysningen.

Godkänd körsträcka förlängs med kupefläkt från bilskrot till Nissan-Primera i Göteborg

Men felet visar på, att fordonet drar omotiverat mycket diesel, så koldioxidföroreningar växer nog över vad som är okey. Sonden är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att skifta. Den kan inhandlas till Morgan från MärkesDemo.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här enkla bristen kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för somliga fordonsmärken överskrida trettio tusen kr. Även påpekanden på utslitna bildäck är ofta förekommande för fordonskontrollen på Donsö. Statistiskt är skrota bilen det en del som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket enkelt att kolla för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så provning under kalla dagar kan orsaka obefogade problem. Men med enkla redskap kan avgiften, på grund av den periodiska personbilskontrollen på Donsö, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fågelvikshöjden

Alla fordon når inte bilskrotning i Fågelvikshöjden

När bilskrotningsfonden avvecklades då försvann all ersättning för bilskrotar i Fågelvikshöjden och nervositet infann sig på Sveriges skrothandlare. Oroligheterna minskade inte, då det yppade sig att det omfattade en del ackrediterade bilskrotar.

Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Hammar

Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Hammar

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan föreskrifter på fordonsbesiktning i Hammar? Man behöver gå tillbaka till mitten av 60-talet för att få respons på ämnet. Men det är okomplicerat att gissa. Inte ett skvatt annat än härdsmälta och förödelse. Det hade möjligtvis dugt att sänka maxhastigheten till 50 kilometer/tim i trafiken.