Volkswagen-Jetta är skrotbil efter 10 år

Oavsett den välkända stora naturförstöringen slår gamla Volkswagen-Jetta försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de certifierade skrotföretagen som köper upp personbilarna till skrotning. Under många år har naturvetare konstaterat att de fossila bensindrivna personbilarna vräker ut koldioxid, växthusgaser och sjukdomsframkallande partiklar. CO2 bildar ett isolerande lager och medverkar till den ökade uppvärmningen.

Det vardera ligger till grund miljöändringen med problematiska förödelse som följd Det är äldre Volkswagen-Jetta som är de största syndarna. Ulricehamns Tidning refererar till Göteborgs Universitet upptäckt gällande fordons växthusavgaser. Det antyder, att personbilen har en maximal livslängd av tio år och borde, både ur natur- och kostnadshänseende, skrotas efter den tidsperioden. Höjda bränslepriser och fordonsskatter borde höja intresset för elektrifierade bilar. Men i rådande pandemisituation är suget på nytillverkade personbilar praktiskt taget noll. Med förtvivlan ser alla klimatentusiaster hur deras ansträngningar omintetgörs genom återinförandet av uttjänta Volkswagen-Jetta, som pressas fram av fasan för det farofyllda covid-19viruset.

Volkswagen-Jetta konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala uppmaningar från Regeringen, som två m mellanrum och munskyddens lägre betydelse, har ökat vanligt folks ovillighet att använda kollektivt. Att riksdagens även uppmanar allmänheten att köra bil ändrar inte skepticismen. Men hälften av hushållet har inte tillgång till en personbil.

Av den orsaken är det mer betydelsefullt än allt annat att äga ännu en besiktigad Volkswagen-Jetta, så att alla i familjen kan köra på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all heder, klaffar nog tvåmeters-föreskriften för sittande personer. Men för personer i förflyttning på trånga ytor gestaltas det mer som en önsketänkande. För den skull ska förvärvande av en andrabil behandlas bilskrot Göteborg med förtur.

Uttjänta Volkswagen-Jetta rullar vidare

Prisvärda kördugliga Volkswagen-Jetta med höga CO2föroreningar och dålig trafiktrygghet kan i många fall gälla som uttjänta bilar. Frånsett att skrota personbilen har de blivit attraktiva för den förbjudna brottsligheten för laglös export särskilt till Nigeria. Där är förtjänsten sisådär tio gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats många mindre bilverkstäder, som med simpla upprustningar kan få gamla Volkswagen-Jetta godkända genom en bilprovningen. Så kampen finns allaredan för hushållet, som är på jagande efter en billig gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Volkswagen-Jetta

Auktoriserade bilåtervinnare, som som oftast skrotar bilen för miljön, lockar bilägare med stora betalningar. Några miljövänner har valt att överlämna personbilarna här med gott samvete, igenom att upphöra med ytterligare farande av försvagning och lägre trafiksäkra bilar.

Skrotbilar från Angered säljes inte för export

Men igenom skräcken att åka spårvagnar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och trygghetsfrågor kommer i skuggan av familjens säkerhet under beordrade turer. Så dessa bra begagnade Volkswagen-Jetta säljs för att kunna köras i minst 20 år. Ur klimatsynvinkel vrids klockan tillbaka många decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Frillesås

Alla fordon når inte bilskrotning i Frillesås

När bilskrotningsfonden avvecklades då försvann all ersättning för bilskrotning i Frillesås och nervositet infann sig på landets bilåtervinningar. Och nervositeten sjönk inte, då det yppade sig att det handlade om några legitimerade skrotar.

Alla fordon når inte bilskrotning i Forsheda

Alla fordon når inte bilskrotning i Forsheda

Detta var förr när en fordonsägare var tvingad att betala för bilskrotning i Forsheda. Förr i tiden gjorde emellertid en fordonsägare en god kostnadsbesparing genom att dumpa sitt fordon i miljön. Bortsett från den motbjudande anblicken medför de här bilvraken ögonblickliga miljöbesvär igenom läckage av oljor.