Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot på Tjörn

Med ett riksdagsfastställande för 50 år sen påbörjades den obligatoriska personbilsinspektionen för fordonsinnehavare på Tjörn. Två år senare formades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010. Då avreglerades bilprovningen med för många etableringar som konsekvens. De enorma kötiderna vid beställningar och hindren vid ombokningar gav bilinnehavarna enorma bekymmer vid bilinspektion på Tjörn.

Dröjsmål med körförbud framkallade oerhörda missnöjesyttring, som pressade riksdagen att tänka om. Mängden nya besiktningshallar ökar markant efter de nya direktiven. De väldiga kötiderna är ett minne blott. Men obehagen hos fordonsinnehavaren har inte förändrats. Beskaffenhetsprövningarna förekommer kvar med likadana krav på handlingar. Ett nivå 3-brist kan bli ödeläggande för den egna plånboken. Lika blir en inkomstbringande business för en bilverkstad. Och i bakgrunden finns en ackrediterad bilskrot. Skrota bilen för en naturhygglig fragmentering är ändamålet. nyttan med alla ändringar har dock blivit en drop-in för fordonsbesiktning utan skrota bilen Tjörn bokning i en valfri bilprovning.

Ändrade bestämmelser för bilkontroll på Tjörn leder vanligtvis till böter

Men flera förordningar har på senaste tiden justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tidpunkten för bilbesiktning på Tjörn. Vid försummelse med detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar dock stärkas med över en miljard kronor från nonchalanta bilägare.

Ägare avgör själv tidpunkt för bilinspektionen på Tjörn

Men han/hon kan själv bestämma, när den första kontrollen på Tjörn bör ombesörjas. Senast trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Sedan skall personbilen testas varje år. På Transportstyrelsens sajt kan datumet lätt upptäckas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Oriktigheterna eller skavankerna som hittas indelas i 3 klasser. En kategori 1-felaktighet medför att den tvingas fixas innan nästa års-tillsyn.

Ett klass två-anmärkning har den betydelsen, att det behöver åtgärdas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen på Tjörn. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad bildemontering, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotintyg för avregistrering. Lägga märke till att flera glömmer att fixa lätta klass 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en nivå med fordran på efterkontroll vid framtida granskning.

Meningslösa brister uppdagas av bilinspektionen på Tjörn

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll före besiktningen på Tjörn. Märkligt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som blottar nivå två-felen. Att ombesörja en lampa betyder flera gånger, att personbilen godkänns utan ombesiktning för personbilsbesiktningen på Tjörn. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt ljuskälla kan möjligen förefalla bökig för många. Men det återfinns simpla beskrivningar med filmer för de flesta fordonsmärkena i You Tube.

Ett annat problem på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta bilinspektörer avslöjar den sluges trickset att plocka dän instrumentbelysningen. Men oriktigheten indikerar, att personbilen drar obehövligt mycket diesel, så avgasföroreningar växer kanske över vad som är okey. Sensorn är placerad på grenröret vid katalysatorrenaren och är lätt att byta ut. Den kan inhandlas till Lancia från bilskrot Tjörn under 700 kronor. Risken är stor att det här lätta bristen kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del bilmärken överskrida trettio tusen kronor. Också påpekanden på däckdjup är återkommande för bilinspektionen på Tjörn.

Skrotbilar i Göteborg säljes av miljöskäl

Statistiskt är det många som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så testande under vintermånaderna kan orsaka obefogade problem. Men med lätta redskap kan utgiften, på grund av den årliga personbilskontrollen på Tjörn, hållas till ett minimum av den smarte bilinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Forsheda

Alla fordon når inte bilskrotning i Forsheda

Detta var förr när en fordonsägare var tvingad att betala för bilskrotning i Forsheda. Förr i tiden gjorde emellertid en fordonsägare en god kostnadsbesparing genom att dumpa sitt fordon i miljön. Bortsett från den motbjudande anblicken medför de här bilvraken ögonblickliga miljöbesvär igenom läckage av oljor.

Besiktning i Hagfors resulterar ofta i bilskrot

Besiktning i Hagfors resulterar ofta i bilskrot

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut förutan villkor på bilkontroll i Hagfors? Man behöver gå tillbaka till slutet av 60-talet för att få besked på spörsmålet. Men det är lätt att gissa. Ingenting annat än sammanbrott och förstörelse. Det hade förmodligen räckt att sänka högsta farten till 50 kilometer/h på alla vägar.