Besiktning på Hönö avslöjar skrotbilar

Först ett besök för bilbesiktning på Hönö, därpå dyra reparationer på en bilverkstad, efter noggrann betänkande att återvinna bilen hos närliggande auktoriserad skrot. Flera av de 40 procenten bilinnehavare, som skrota bilen får kritiska tvåor i protokollet, vid den periodiska granskningen, måste gå igenom ekluten. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Riksdagen etablerade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan.

Men bilbeståndet växte det stelbenta företaget över huvudet. Så avregleringen av marknaden tjugo hundra tio förvånade inte svenska folket alls. Allt mer ökade telefontider för bokningar och ombeställningar utmynnade flera påtvingade körförbud, som blottade organisationens haveri. Flera nystartade kontrollhallar vände emellertid snart på den dåliga trenden. Med ett system utan tidsbokning för bilgranskning på Hönö, löstes många problem för nöjda ägare.

Förändrade regler för personbilsgranskning på Hönö resulterar ofta till penningstraff

Men några föreskrifter har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren själv att hålla uppsikt på datum för bilkontroll på Hönö. Misslyckas man med detta får personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas plikt att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms dock stärkas med ett antal miljoner kronor från försumliga bilinnehavare.

Bilägare avgör själv tillfälle för bilgranskningen på Hönö

Men man kan själv styra, när den 1 besiktningen på Hönö behöver genomföras. Inte senare än 36 månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 24 månader. Därnäst måste fordonet testas årligen. På Naturvårdsverkets hemsida kan datumet enkelt hittas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så finns datumet där.

Oriktigheterna eller skavankerna som iakttas indelas i 3 nivåer. En nivå ett-felaktighet betyder att den ska repareras inför nästa års-tillsyn. Ett klass två-påpekande har den betydelsen, att det ska åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen på Hönö. Och detta leder ofta till skrotning på en certifierad bildemontering, som har licens att skrota bilen med skrotintyg för avregistrering. Notera att många missar att fixa enkla klass ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid framtida inspektion.

Onödiga felaktigheter uppdagas av personbilsbesiktningen på Hönö

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll innan bilbesiktningen på Hönö. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som avslöjar kategori två-bristerna. Att ombesörja lampbyte innebär många stunder, att personbilen accepteras utan efterkontroll för personbilsinspektionen på Hönö. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men skuggas tätt av bromljus. Att ersätta en defekt ljuskälla kan möjligen synas påfrestande för många. Men det återfinns lätta anvisningar med filmer för många av bilmärkena i You Tube.

Välj sälja före dumpa skrotbilen i Lysekil

Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta besiktningsmän observerar den sluges lösning att peta dän instrumentbelysningen. Men felaktigheten indikerar, att motorn konsumerar onödigt mycket bensin, så koldioxidutsläppet växer kanske över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att växla. Den kan köpas till Scania från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är stor att det här enkla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga fordonsmärken vara mer än 30 000 kronor. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för fordonskontrollen på Hönö. Statistiskt är det en del som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket spartanskt att syna för bilägaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan ställa till med onödiga problem. Men med lätta medel kan avgiften, på grund av den periodiska personbilsgranskningen på Hönö, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.

Besiktning i Hallstahammar ger bilskrotar arbete

Besiktning i Hallstahammar ger bilskrotar arbete

Först en påhälsning för fordonskontroll i Hallstahammar, därnäst kostsamma renoveringar på en bilverkstad, efter grundligt övervägande att skrota fordonet på närbelägna legitimerad skrot. Flera av skrota bilen de 35 procenten fordonsinnehavare, som får kritiska tvåor i besiktningspappret, vid den periodiska granskningen, måste gå igenom ekluten.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fristad

Alla fordon når inte bilskrotning i Fristad

Kostnader eller ersättningar för bilskrotning i Fristad har alltid orsakat vissa bekymmer. På den tiden då en skrot tog betalt för bilskrotning och avregistrering valde många fordonsinnehavare olaglig avstjälpning. Det var bara innehavare av Mercedes, som hade möjlighet att överlämna en kasserad personbil kostnadsfritt.