Skrotbilar rullar genom besiktningen i Ale

Först ett besök för bilbesiktning i Ale, därnäst kostsamma renoveringar på en verkstad, efter noggrann övervägande att återvinna fordonet hos närmaste certifierad skrot. En stor del av de fyrtio procenten ägare, som får allvarsamma 2 i bilprovningens rapport, vid den årliga undersökningen, måste gå igenom ekluten. Och sedan lång tid tillbaka gäller det årligen för de flesta.

Transportstyrelsen etablerade den obligatoriska bilbesiktningen i mitten av 1960-talet. Men fordonsbeståndet växte det stabbiga företaget över huvudet. Så avstatliga svensk bilprovning tjugo hundra tio överraskade inte allmänheten ett dugg. Allt för långa telefontider för bokningar och avbokningar medförde många påtvingade körförbud, som genomskådade systemets haveri. Många nystartade provningshallar skiftade emellertid fort på den negativa trenden. Med ett drop-insystem istället för bokning av personbilskontroll i Ale, löstes flera bekymmer för nöjda bilinnehavare.

Ändrade regler för personbilsgranskning i Ale leder ofta till böter

Men några förordningar har nyss ändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att bevaka datum för personbilsgranskning i Ale. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock växa med över en miljard kronor från slarviga ägare.

Fordonsinnehavare beslutar själv tillfälle för fordonsgranskningen i Ale

Men han/hon kan själv avgöra, när den 1 tillsynen i Ale behöver ombesörjas. Inte senare än trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Därefter måste fordonet testas årligen. På Trafikstyrelsens nätsida kan datumet lätt upptäckas. Surfa skrota bilen in på deras internetsida och slå registreringsnumret, så finns tiden där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som observeras indelas i 3 nivåer. En kategori 1-felaktighet har den betydelsen att den skall åtgärdas före nästa års-granskning.

Ett nivå 2-felaktighet betyder, att det tvingas repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från bilgranskningen i Ale. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad bilskrot, som har befogenhet att skrota fordon med skrotintyg för avregistrering. Betrakta att flera glömmer att åtgärda lätta kategori 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en klass med krav på ombesiktning vid annalkande besiktning.

Onödiga brister uppdagas av personbilsinspektionen i Ale

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll inför fordonsbesiktningen i Ale. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som blottar nivå 2-bristerna. Ett utfört ett slitet däck medför många stunder, att personbilen godtas utan efterkontroll för personbilskontrollen i Ale. Nummerskyltslampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs därefter av blinkersbelysning. Att ersätta en trasig lampa kan möjligen förefalla bångstyrig för flera. Men det återfinns enkla instruktioner med filmer för de flesta fordonsmärkena i You Tube.

Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer avslöjar den listiga knepet att rycka dän instrumentbelysningen. Men felet antyder, att personbilen konsumerar obehövligt mycket bensin, så koldioxidutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Givaren sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att byta. Den kan köpas till Ferrari från Skruvat.se under tusenlappen. Faran är stor att det här lätta bristen kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också anmärkningar på däckens mönsterdjup är återkommande för bilinspektionen Ale.

Hårda krav ställs på bilskrot efter försäljning av delar från skrotbilar från Ronneby

Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket spartanskt att kolla för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så testande under vintern kan ställa till med obefogade besvär. Men med lätta verktyg kan omkostnaden, som ett resultat av den årliga biltillsynen Ale, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Emmaboda

Alla fordon når inte bilskrotning i Emmaboda

Det förekom en tid, då sträckan för bildemontering i Emmaboda blott var bakom hörnet. Skrotföretagen livnärde sig till stor del genom skrotningsavgiften från bilägarna för återvinning av bilen och avregistrering.

Bilskrot går miste om Citroen-Xsara

Bilskrot går miste om Citroen-Xsara

Fruktan för covid-19 har hejdat vanligt folks engagemang att satsa några pengar på kapitalvaror. Funderingar på moderna fordon skjuts till framtiden. Men suget efter bättre kördugliga Citroen-Xsara är desto starkare.