Alfa Romeo-Brera fungerar som skrotbil

Bilar, som Alfa Romeo-Brera har gestaltas, som en av de värsta orsakerna till dagens allt uslare klimat. Miljökatastrofer som skogsbränder, stormar och höga vattenflöden kopplas till den höjda temperaturen. 1/3 av alla avgaser kommer från fossildriva bränslemotorer. Och det lägger sig som en dimma i luften och medverkar till en kontinuerlig ökande temperatur.

Det är äldre personbilar som i särklass är de främsta bovarna. En undersökning från Göteborgs universitet rekommenderar, att alla bilar som uppnått 11 års livslängd ska lämnas in till en behörig bilskrot för demontering. Med det här som bakgrund är det överraskande att fastlägga, att de här äldre besiktigade Alfa Romeo-Brera slår rekord i försäljning och efterfrågan. Men den uppkomna förhållandet kan förklaras till ångesten för den härjande epidemin.

Alfa Romeo-Brera konkurrerar med kollektivtrafiken

Nationella råd från regeringen, som 2 meters distans och munskyddens lägre relevans, har ökat allmänhetens motvillighet att använda allmänna bussar. Att regeringens också föreslår vanligt folk att använda bilen rubbar inte skepsisen. Men hälften av hushållet har inte tillgång till en personbil.

Av den orsaken är det mycket mer väsentligt än allt annat att få tag i ytterligare en gammal Alfa Romeo-Brera, så att alla i familjen kan färdas på ett obekymrat vis. För rekommendationerna i all heder, klaffar nog skrota bilen tvåmeters-principen för sittande människor. Men för folk i omlopp på trånga områden gestaltas det mera som en dröm. För den skull skall förvärvande av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Alfa Romeo-Brera rullar vidare

Prisvärda begagnade Alfa Romeo-Brera med höga växthusgaser och dålig trafiksäkerhet kan i de flesta fall ses som uttjänta bilar. Bortsett från att skrota fordon har de blivit begärlig för den olagliga brottsligheten för lagstridig utskeppning framför allt till Väst-Afrika. Där är vinsten omkring 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats flertalet små bilverkstäder, som med simpla metoder kan få gamla Alfa Romeo-Brera godkända igenom en bilprovningen. Så kampen råder redan för familjen, som är på jakt efter en billig besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Alfa Romeo-Brera

Auktoriserade skrotar, som mestadels kasserar bilen för återvinning, attraherar fordonsinnehavare med höga ersättningar.

Skrotbilar hos bilskrot från Årjäng säljes med fullmakt

Några miljökamrater har föredragit att överlämna bilarna här med gott samvete, genom att stoppa ytterligare drift av miljöförsämring och mindre trafiksäkra personbilar. Men genom farhågan att resa tåg suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna bilarna kommer att leva vidare. Miljö och ärenden kommer i skuggan av familjens säkerhet under beordrade resor. Så dessa bra besiktigade Alfa Romeo-Brera går åt som smör i solsken. Ur miljöhänseende vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för alltid?

Skrotbil Peugeot-Partner går igen

Skrotbil Peugeot-Partner går igen

Mot alla logiska odds ökar säljande av bättre begagnade Peugeot-Partner i taket, som inte någon gång tidigare har skådats. Med stöd av politiska ställningstagande har körning med bil till och från arbetsplatsen bitvis förändrats till kollektivåkning.

Säkerhetsfel vid besiktning i Göta ger skrotbilsstatus

Säkerhetsfel vid besiktning i Göta ger skrotbilsstatus

Det är inte längre komplext att beställa en akut tid för fordonsgranskning i Göta. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste tio åren har kvantiteten bilprovningsföretag mångdubblats.