Bonus-Malus ökar inte antalet BMW6-E63 till bilskrot

Billiga kördugliga BMW6-E63 går mot den allmängiltiga riktningen av trögsålda fordon. Den aktuella coronapandemin har lamslagit en stor del i samhället. Och framtiden är ju oklar, fördenskull bestämmer sig vanligt folk att bevara i sina stålar tills viss förändring äger rum. Handlande av moderna bilar ligger inte längre som något prioriterat kostnadsslag i hushållskassan.

Men billiga kördugliga BMW6-E63 går tvärt emot andra fordon. Lusten att köpa har inte någon gång varit så kraftig som den är idag. Förklaringen är enkel. Fortfarande måste många ta sig till arbetsplatser, affärer skrota bilen eller någon aktivitetsplats. Några av de här turerna utförs med allmänna spårvagnar. Det är även det färdsättet som beslutas igenom olika politiska fastställande. Så för att dämpa bilåkandet har bränslepriser ökats, Bonus-Malus har höjt fordonsskatten även skatt på trängsel har introducerats. Alla riktade politiska insatser har absolut medfört till fler kollektivresor, samt att hushållets andra-bil valts bort

BMW6-E63 konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala råd från Folkhälsomyndigheten, som två meters distans och munskyddens mindre innebörd, har höjt vanligt folks ovilja att använda allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten även föreslår allmänheten att köra bil förändrar inte misstron. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Av den orsaken är det mer betydelsefullt än allt annat att ordna fram ännu en äldre BMW6-E63, så att alla i familjen kan köra på ett betryggande sätt. För rekommendationerna i all ära, fungerar nog 2 m-riktlinjen för sittande folk. Men för personer i rotation på svårframkomliga områden gestaltas det mer som en utopi. På grund av detta ska införskaffade av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta BMW6-E63 rullar vidare

Bättre begagnade BMW6-E63 med stora växthusföroreningar och oduglig trafiktrygghet kan i många fall ses som skrot. Med undantag av att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den förbjudna kriminaliteten för laglös utskeppning speciellt till Mellanöstern. Där är förtjänsten omkring elva gånger större än liknande svenska priser.

Och det har etablerats en mängd mindre bilverkstäder, som med anspråkslösa medel kan få rostiga trafikfarliga BMW6-E63 godkända genom en bilbesiktning. Så konkurrensen förekommer allaredan för familjen, som är på jagande efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Sälj skrotbilen i Gislaved till registrerad bilskrot

Godkända skrotar, som som oftast kasserar fordon för bildelar, lockar bilägare med höga ersättningar. Några naturkamrater har föredragit att överlämna fordonen här med god ansvarskänsla, genom att hindra ytterligare drift av klimatfördärvande och lägre trafiktrygga personbilar. Men via fasan att resa allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De uttjänta personbilarna kommer att leva vidare. Miljö och ärenden kommer i andra hand av hushållets trygghet under tvungna resor. Så dessa billiga kördugliga BMW6-E63 säljs som aldrig förr. Ur natursynvinkel är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för evigt?

Bonus-Malus ökar inte antalet Kia-Virago till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Kia-Virago till bilskrot

Billiga kördugliga Kia-Virago går mot den allmänna vägen av osäljbara bilar. Den pågående Covid-19 har paralyserat en stor del i Sverige. Tillkommande tid är ju oförutsebar, på grund av detta väljer vanligt folk att spara i sina pengar tills någon omändring sker.

Skrotade Kia-Carnival bilar får make-up

Skrotade Kia-Carnival bilar får make-up

Det nya miljöfilosofin har förr förpassat gamla personbilar som Kia-Carnival till bilskroten. Men nu har ett antal årtiondens klimatarbeten kastats över ände. Det är allmänt känt att gamla uttjänta bilar är den största förstärkande skälet till de ökande föroreningar i luften.