Besiktning i Rottne avslöjar skrotbilar

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut förutan föreskrifter på fordonsundersökning i Rottne? Man måste gå tillbaka till början av femtio-talet för att få besvarande på angelägenheten. Men det är simpelt att gissa. Ingenting annat än härdsmälta och förödelse. Det hade möjligtvis räckt att minska maxhastigheten till 50 km/tim i trafiken. Men fler bekymmer frambringades av den obligatoriska fordonsprovningen, som startade som monopolaktör för femtio år sedan. Som många offentliga företag förvaltades det inte speciellt bra. Långa väntetider vid förbeställning, därtill bristfälligheterna vid strävan till avbeställning för bilkontroll i Rottne ledde till flera tvingade körförbud.

Och bilinnehavarna protesterade över dessa påföljder. Därför släppte riksdagen marknaden lös igenom avreglering tjugohundratio. Massor av intresserade firmor väntade för att fylla luckorna. Så småningom blev yrkesgrenen överetablerad med stora svårigheter. För bilägaren ändrades inte den konstiga känslan före kommande granskning. Det värsta som kunde äga rum var att få ett kategori 3-fel i protokollet. Lagningen skulle tära hårt i plånboken, medan en verkstad gnuggade händerna inför ett vinstgivande arbete. Men båda borde vara insiktsfull om den legitimerade bildemonteringen, som med säkerhet ordnat för kommande fordonsskrotningar med en naturhyggliga skrotningar. Så när tiden är inne för den föreskrivna bilinspektionen i Rottne är det enbart att åka in på närliggande besiktningshall.

Förändrade bestämmelser för bilbesiktning i Rottne leder ofta till penningstraff

Men flera föreskrifter har nyss ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilägaren personligen att observera tidpunkten för fordonsgranskning i Rottne. Bommas detta erhåller bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens plikt att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från nonchalanta ägare.

Bilinnehavare beslutar personligen tillfälle för fordonskontrollen i Rottne

Men han/hon kan personligen styra, när den 1 tillsynen i Skrota bilen behöver uträttas. Inte senare än tre år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Sedermera skall personbilen kontrolleras årligen. På Naturvårdsverkets internetplats kan tidpunkten lätt upptäckas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så finns tidpunkten där. Felen eller bristfälligheterna som anträffas indelas i tre nivåer.

En kategori ett-påpekande betyder att den måste åtgärdas innan nästa års-tillsyn. Ett klass 2-felaktighet innebär, att det måste lagas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass 3-anmärkning är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsinspektionen i Rottne. Och detta leder ofta till skrotning på en behörig bilskrot, som har licens att skrota fordon med skrotningscertifikat för avregistrering. Beakta att flera missar att fixa lätta klass ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid nästkommande granskning.

Omotiverade felaktigheter påträffas av fordonskontrollen i Rottne

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll inför bilbesiktningen i Rottne. Konstigt nog är det brister med enkla åtgärder, som upptäcker kategori två-bristerna. Ett utfört lampbyte betyder många stunder, att fordonet godkänns utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Rottne. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men följs tätt av blinkersbelysning. Byte av en trasig ljuskälla kan möjligen synas bökig för många. Men det återfinns lätta anvisningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer uppdagar den listiga trickset att peta väck instrumentbelysningen. Men felet indikerar, att personbilen konsumerar omotiverat mycket bensin, så avgasföroreningar växer kanske över max godkänd.

Sensorn är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta ut. Den kan införskaffas till Opel från Bds.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här enkla felaktigheten kan ses som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för vissa bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Också tillrättavisning på däckens mönsterdjup är återkommande för bilinspektionen i Rottne. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt lätt att granska för bilägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintermånaderna kan förorsaka obefogade problem. Men med enkla medel kan omkostnaden, på grund av den periodiska bilbesiktningen Rottne, förbli låg av den kloke bilägaren.

Besiktning i Skoghall avslöjar skrotbilar

Besiktning i Skoghall avslöjar skrotbilar

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut utan föreskrifter på bilundersökning i Skoghall? Man behöver gå bakåt i tiden till slutet av femtio-talet för att få besvarande på angelägenheten. Men det är simpelt att gissa. Ingenting annat än katastrof och förödelse.

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Skinnskatteberg

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Skinnskatteberg

Det har jämt varit en bävan för ägare av äldre personbilar att vara tvungen gästa personbilsundersökningen. Även om det är lätt att få bokat dag för granskning i Skinnskatteberg finns den olustiga aningen att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag. År 1963 kom Regeringsresolution om bestämmelser för AB Svensk Bilprovning och efter det började de obligatoriska undersökningarna.