Skrota eller besikta bilen i Rimforsa

Det är rimligt att en fordonsägare reagerar med en särskild nervositet innan den obligatoriska bilgranskningen i Rimforsa. Även om egeninspektion gjorts, återfinns det hela tiden en fara att vissa gömda fel kan upptäckas. Om ett klass tre-brist kommer med i besiktningsmannens rapport är det naturligtvis slutåkt för dagen.

Bilverkstäder är inte prisvärda och kostnaden, som likställs mot en korresponderande användbar bil, indikerar i ogynnsamma fall mot en auktoriserad skrothandlare. Så har det väl varit för alla bilägare sen 50 år tillbaka då riksdagen bildade skrota bilen AB Svensk Bilprovning med bindande och regelbundet återkommande fordonsgranskningar i Rimforsa. Men svensk bilprovning lyckades inte hålla det stigande bilbeståndets takt. Resultatet blev, att ilskna ägare förmådde vara med om körförbud till följd av långa telefontider och brist på ersättningstid för begärda ombokningar. För att hjälpa den odugliga företaget avreglerades bilprovningen för tio år sedan Som en blixt från klar himmel upphörde de impopulära telefontiderna. Och många nya bilprovningshallar började med bokningsfria fordonskontroller i Rimforsa igenom drop-in.

Förändrade bestämmelser för fordonskontroll i Rimforsa resulterar vanligtvis till vite

Men några regler har nyss justerats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren personligen att hålla koll på datum för fordonsinspektion i Rimforsa. Misslyckas man med det här får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statskassan uppskattar emellertid växa med över en miljard kr från nonchalanta bilägare.

Bilinnehavare beslutar själv tidpunkt för personbilsgranskningen i Rimforsa

Men han/hon kan själv besluta, när den första undersökningen i Rimforsa skall ombesörjas. Senast 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därpå behöver personbilen testas varje år. På Naturvårdsverkets nätsida kan datumangivelse enkelt hittas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där.

Felen eller bristfälligheterna som iakttas indelas i tre klasser. En kategori 1-påpekande innebär att den ska åtgärdas innan nästa års-inspektion. Ett kategori två-anmärkning betyder, att det tvingas fixas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-fel är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud genast. Fordonet får inte köras från fordonsbesiktningen i Rimforsa. Och detta leder ofta till återvinning på en ackrediterad bilskrot, som har befogenhet att skrota bilar med skrotbevis för avregistrering. Lägga märke till att flera glömmer att fixa enkla kategori ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med krav på efterkontroll vid nästa besiktning.

Omotiverade brister påträffas av bilinspektionen i Rimforsa

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan fordonsbesiktningen i Rimforsa. Märkligt nog är det felaktigheter med lätta ingripanden, som blottar kategori 2-felen. Ett utfört ett slitet däck medför en del stunder, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för bilinspektionen i Rimforsa. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lampa kan möjligen förefalla jobbig för flera. Men det återfinns enkla instruktioner med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. Många bilinspektörer observerar den finurliga lösning att peta väck glödlampan. Men oriktigheten pekar på, att fordonet förbrukar onödigt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet tilltar nog över max godkänd.

Sensorn är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att växla. Den kan införskaffas till Saab från Skruvat.se under tusenlappen. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Också anmärkningar på däckdjup är återkommande för besiktning Rimforsa. Statistiskt är det flera som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket lätt att syna för fordonsägaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönster sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så provning under kalla dagar kan ställa till med obefogade besvär. Men med enkla verktyg kan avgiften, som ett resultat av den periodiska fordonskontrollen Rimforsa, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Skinnskatteberg

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Skinnskatteberg

Det har jämt varit en bävan för ägare av äldre personbilar att vara tvungen gästa personbilsundersökningen. Även om det är lätt att få bokat dag för granskning i Skinnskatteberg finns den olustiga aningen att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag. År 1963 kom Regeringsresolution om bestämmelser för AB Svensk Bilprovning och efter det började de obligatoriska undersökningarna.

Skrota eller besikta bilen i Skellefteå

Skrota eller besikta bilen i Skellefteå

Med ett riksdagsfastställande år 1963 påbörjades den årliga bilkontrollen för bilägare i Skellefteå. Efter det bildades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades marknaden med gränsen till överetableringar som effekt.