Besiktning i Rydebäck ger skrotbilar en ny möjlighet

Personbilsgranskningen i Rydebäck främsta intentioner är att systematisera miljö- och trafikhotande bilar från kommunala körbanor och torg. Verkstäder förväntar massa bärkraftiga arbeten, som genereras efter den bindande bilprovningen. De behöriga bilskrotarna är även redo att skrota fordonet med skrotintyg samt säkrar borttagning från centrala bilregistret hos Trafikstyrelsen. Så den nervösa fordonsinnehavaren har något att befara innan den årliga personbilsbesiktningen i Rydebäck i närliggande tillsynshall. Men det här inte någon ny företeelse.

Den statliga bilbesiktningen introducerades av Göteborgs kommun redan nittonhundrasextiotre. branschen avreglerades dock 2010 som ett resultat av flera misshälligheter. Bilbeståndet ökade så fort, att monopolföretaget inte hängde med i svängarna. Ökande kötider vid beställning, och felaktigheter att avbeställa tid, försatte många bilar i oönskade körförbud. Dessa besvär löstes fort av det tilltagande mängden nyetableringar, som kunde utföra fordonsgranskningar i Rydebäck. Alla fordon har inte kategori tre-fel, som är varje bilinnehavares förskräckelse. Men ändamålet att bättra natur- och säkerhetsnivån är utpräglad med de resterande kvalitetsgrupperna. Och när skrota bilen väntetiderna upphört, kan man åka in till närliggande fordonskontroll, som erbjuder drop-in utan förbokning.

Förändrade bestämmelser för bilbesiktning i Rydebäck leder vanligtvis till böter

Men flera föreskrifter har nyligen justerats. Nu innefattar inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren personligen att hålla uppsikt på tillfälle för personbilsgranskning i Rydebäck. Missas det här erhåller fordonet körförbud.

Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statskassan beräknas emellertid öka med ett antal miljoner kr från försumliga fordonsinnehavare.

Bilägare avgör personligen tidpunkt för fordonsgranskningen i Rydebäck

Men man kan personligen avgöra, när den 1 besiktningen i Rydebäck skall uträttas. Senast 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom två år. Därefter ska personbilen besiktas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens webbsida kan datumet enkelt påträffas. Öppna deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller bristerna som upptäcks delas in i tre kategorier. En kategori ett-felaktighet innebär att den skall åtgärdas innan nästa års-granskning.

Ett klass 2-anmärkning innebär, att det tvingas lagas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-anmärkning är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Rydebäck. Och detta leder ofta till skrotning på en auktoriserad skrothandlare, som har licens att skrota personbilar med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att flera missar att laga lätta nivå 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på efterkontroll vid nästa inspektion.

Meningslösa felaktigheter upptäcks av fordonsbesiktningen i Rydebäck

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel självkontroll före fordonsbesiktningen i Rydebäck. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som blottar kategori 2-bristerna. Att ombesörja lampbyte medför många gånger, att bilen accepteras utan ombesiktning för bilinspektionen i Rydebäck. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en trasig lampa kan möjligen synas jobbig för många. Men det finns enkla anvisningar med filmer för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer observerar den finurliga lösning att peta bort instrumentbelysningen.

Men felet indikerar, att personbilen drar överflödigt mycket bensin, så koldioxidföroreningar växer möjligtvis över max godkänd. Givaren är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att skifta. Den kan köpas till Volvo från Biltema under 700 kronor. Risken är enorm att det här enkla bristen kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Rydebäck. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att granska för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintern kan orsaka onödiga besvär. Men med lätta redskap kan utgiften, som ett resultat av den årliga bilinspektionen Rydebäck, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

Miljötillsynen på en bilkyrkogård saknas på uppställningsplatser i Dalby

Sälj skrotbilen i Dalby med oslagbar förtjänst

Det medför inga utgifter att lämna sin bil för skrotning i Dalby . Vice versa kan skrotbilar saluföras med hög betalning från flera av Sveriges behöriga bilskrotar. Men inte för flera år sedan förhållandet var en helt annan. Då kostade det en rejäl slant för att mottaga ett bilskrots-intyg med kvitto från Trafikstyrelsen.

Besiktning i Skoghall avslöjar skrotbilar

Besiktning i Skoghall avslöjar skrotbilar

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut utan föreskrifter på bilundersökning i Skoghall? Man behöver gå bakåt i tiden till slutet av femtio-talet för att få besvarande på angelägenheten. Men det är simpelt att gissa. Ingenting annat än katastrof och förödelse.