Besiktning i Nättraby avslöjar skrotbilar

Det har alltid varit en skräck för ägare av äldre personbilar att behöva gästa Bilprovningen. Även om det varit enklare att få bokat tid för fordonsbesiktning i Nättraby förekommer den olustiga vibbar att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag. På sextiotalet kom myndighetsbeslutet om bestämmelser för AB Svensk Bilprovning och två år senare påbörjade de föreskrivna besiktningarna.

Det nya seklet inleddes med fruktansvärda kötider vid bokningen av fordonsundersökningar i Nättraby. Upphörande av monopolet låg i tiden. Så år 2010 blev bilprovning fri för företag i personbilsområdet. Resultatet blev snarare för många företag i stället för en god balans. Avstatliga medförde ingalunda lindring för personbilsinnehavarna. Tillsynsunderlagen har av naturliga förevändningar tvärtom blivit tuffare ju längre tiden gått. Klasser och bedömningar av felens drag återfinns alltjämt. Ett kategori 3-fel ger en bilverkstad hopp om ett vinstgivande jobb, medan en auktoriserad bildemontering är förhållandevis säker på besked om ett demolerat fordon , som skall återvinnes till det eviga kretsloppet. Den enstaka vinsten med avregleringen av fordonsbesiktning i Nättraby blev att bilinnehavaren kan besöka en besiktningsman på drop-intid.

Ändrade regler för fordonskontroll i Nättraby leder vanligtvis till penningstraff

Men några normer har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren själv att hålla uppsikt på tillfälle för fordonsinspektion i Nättraby. Vid försummelse med det här får personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statskassan uppskattar dock stärkas med ett antal miljoner kronor från oaktsamma fordonsägare.

Bilinnehavare beslutar själv tillfälle för personbilskontrollen i Nättraby

Men han/hon kan personligen styra, när den 1 kontrollen i Nättraby behöver verkställas. Senast 36 månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter 24 månader. Därnäst ska bilen besiktas senast var skrota bilen fjortonde månad. På Naturvårdsverkets internetplats kan tidpunkten lätt påträffas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så finns datumet där.

Felen eller defekterna som anträffas indelas i 3 nivåer. En klass 1-felaktighet medför att den tvingas repareras innan nästa års-inspektion. Ett kategori 2-anmärkning har den betydelsen, att det skall åtgärdas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Kategori 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud genast. Fordonet får inte köras från personbilskontrollen i Nättraby. Och detta leder ofta till skrotning på en godkänd skrot, som har licens att skrota bilar med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Beakta att många glömmer att reparera lätta nivå 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på ombesiktning vid nästkommande inspektion.

Meningslösa defekter upptäcks av fordonsbesiktningen i Nättraby

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll före bilbesiktningen i Nättraby. Konstigt nog är det brister med simpla åtgärder, som blottar kategori 2-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck medför många tillfällen, att fordonet släpps igenom utan efterkontroll för bilbesiktningen i Nättraby. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av blinkersbelysning. Att ersätta en trasig lykta kan möjligen förefalla besvärlig för flera. Men det finns simpla beskrivningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks.

Många bilinspektörer avslöjar den luriga knepet att rycka dän glödlampan. Men felet antyder, att personbilen förbrukar onödigt mycket bensin, så avgasföroreningar ökar eventuellt över vad som är okey. Givaren är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att byta ut. Den kan införskaffas till Jeep från Bds.se under tusenlappen. Faran är stor att det här simpla bristen kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan priset för somliga bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även klagomål på däckdjup är frekventa för bilinspektionen i Nättraby. Statistiskt är det flertalet som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att checka för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så provning under vintern kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta verktyg kan avgiften, på grund av den periodiska bilinspektionen i Nättraby, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.

Dumpning av skrotbilar i Rydebäck är en dålig affär

Besiktning i Rydebäck ger skrotbilar en ny möjlighet

Personbilsgranskningen i Rydebäck främsta intentioner är att systematisera miljö- och trafikhotande bilar från kommunala körbanor och torg. Verkstäder förväntar massa bärkraftiga arbeten, som genereras efter den bindande bilprovningen.

Besiktning i Rottne avslöjar skrotbilar

Besiktning i Rottne avslöjar skrotbilar

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut förutan föreskrifter på fordonsundersökning i Rottne? Man måste gå tillbaka till början av femtio-talet för att få besvarande på angelägenheten. Men det är simpelt att gissa. Ingenting annat än härdsmälta och förödelse.