Besiktning i Motala resulterar ofta i bilskrot

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan villkor på personbilsinspektion i Motala? Man tvingas gå bakåt i tiden till inledningen av sextio-talet för att få besvarande på spörsmålet. Men det är inte svårt att spekulera. Inget annat än katastrof och förstörelse. Det hade förmodligen varit tillräcklig att reducera maxhastigheten till 50 km/h på alla vägar. Men ytterligare besvär frambringades av den statliga bilbesiktningen, som inleddes som ensamrättsföretag för femtio år sedan.

Som många offentliga företag förvaltades det inte särdeles positivt. Oerhörda kötider vid förbeställning, samt bristerna vid strävan till avbeställning för fordonskontroll i Motala föranledde flera tvingade körförbud. Och bilinnehavarna beklagade sig över dessa effekter. Så regeringen släppte bilprovningen fri igenom avreglering skrota bilen tjugohundratio. Flertalet intresserade aktörer väntade för att starta en oberoende bilprovning. Inom kort blev branschen överetablerad med helt andra besvär.

För bilägaren ändrades inte den konstiga uppfattningen före nästkommande kontroll. Det värsta som kunde hända var att få ett nivå tre-brist i protokollet. Lagningen skulle tära obehagligt i plånboken, samtidigt som en bilverkstad såg möjligheter före ett lönsamt jobb. Men båda borde vara eftertänksam om den godkända skroten, som med förvissning förberett för framtida skrotningar med en klimatsnälla skrotningar. Så när tiden är inne för den bindande bilbesiktningen i Motala är det enbart att droppa in på närbelägna besiktning.

Ändrade bestämmelser för fordonsbesiktning i Motala resulterar ofta till böter

Men några principer har nyss ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att hålla uppsikt på tidpunkten för personbilsinspektion i Motala. Vid försummelse med det här får personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms dock växa med ett antal miljoner kr från nonchalanta fordonsinnehavare.

Bilinnehavare avgör själv tidpunkt för fordonsinspektionen eller bilskrot i Motala

Men han/hon kan personligen bestämma, när den 1 tillsynen i Motala bör ombesörjas. Inte senare än 3 år efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter 24 månader. Därpå måste bilen besiktas årligen. På Transportstyrelsens internetplats kan datumet lätt påträffas. Surfa in på deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felen eller bristfälligheterna som iakttas delas in i 3 kategorier. En nivå ett-påpekande medför att den skall repareras före nästa års-granskning. Ett klass 2-fel medför, att det ska repareras inom en månad med efterkontroll som följd.

Kategori 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från bilkontrollen i Motala. Och detta leder ofta till skrotning på en auktoriserad bilskrot, som har licens att skrota personbilar med skrotningsbevis för avregistrering. Observera att flera missar att laga lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid annalkande kontroll.

Meningslösa defekter observeras av bilinspektionen i Motala

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll inför besiktningen i Motala. Konstigt nog är det defekter med lätta åtgärder, som uppdagar nivå två-bristerna. Att fixa en lampa innebär en del gånger, att bilen godkänns utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Motala. Skyltlampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar.

Besiktning i Motala resulterar ofta i bilskrot

Att ersätta en söndrig lykta kan möjligtvis synas påfrestande för flera. Men det finns enkla instruktioner med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer uppdagar den luriga trixet att peta väck glödlampan.

Men oriktigheten pekar på, att motorn förbrukar överflödigt mycket drivmedel, så avgasutsläppet växer antagligen över vad som är okey. Givaren är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta. Den kan köpas till Audi från Bildelaronline24.se under 700 kronor. Risken är stor att det här lätta felaktigheten kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan priset för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr.

Även tillrättavisning på utslitna bildäck är ofta förekommande för fordonskontrollen i Motala. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket enkelt att checka för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under vintermånaderna kan orsaka onödiga trubbel. Men med lätta redskap kan avgiften, på grund av den årliga fordonskontrollen i Motala, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.

Sälj skrotbilen i Tumba till registrerad bilskrot

Sälj skrotbilen i Tumba till registrerad bilskrot

Defekta bilar i Tumba lämnas i första hand till behöriga företag för återanvändning. För några år sedan kostade pengar för att lämna fordonet till en bilskrot och få bilen avförd hos Transportstyrelsen.

Hårda krav på bilskrot ställs efter försäljning av skrotbilar från Tibro

Hårda krav på bilskrot ställs efter försäljning av skrotbilar från Tibro

Det fordrades, att Naturvårdsverket satte upp hårda direktiv innan någon betalning erhölls för söndriga personbilar i Tibro. När en bil, för 10 år sedan, inte kunde köras längre blev det ett kostsamt bihang utan chans till försäljning.

Fler artiklar