Besiktning i Märsta ger skrotbilar hopp om framtiden

Personbilsgranskningen i Märsta främsta intentioner är att systematisera miljö- och trafikriskabla personbilar från kommunala körbanor och centrum. Bilverkstäder räknar med massa lönsamma uppdrag, som skapas efter den bindande besiktningen. De godkända skrotarna är även redo att skrota personbilen med skrotintyg samt garanterad avregistrering hos Trafikstyrelsen. Så den bekymrade ägaren har något att befara inför den årliga biltillsynen i Märsta i närmaste kontrollhall. Men det här inte någon ny fenomen.

Den statliga bilbesiktningen introducerades av regeringen allaredan på 1960-talet. Marknaden avreglerades dock för tio år sen tillföljd av många misshälligheter. Bilbeståndet ökade så snabbt, att Svensk bilprovning inte hängde med i svängarna. Ökande kötider vid beställning, och felaktigheter att omboka datum, försatte flera bilar i ovälkomna körförbud. Dessa problem fixades snabbt av det växande mängden nyetableringar, som kunde anlitas vid bilinspektioner i Märsta. Alla bilar är inte behäftade med kategori tre-fel, som är varje fordonshavares bävan. Men intentionen att stärka natur- och skyddsläget är begriplig med de kvarvarande beskaffenhetskategorierna. Och när väntetiderna upphört, kan man åka in till närliggande bilprovning, som erbjuder drop-in utan bokning.

Ändrade stadgar för bilinspektion i Märsta resulterar ofta till penningstraff

Men flera normer har nyss förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren själv att hålla koll på tillfälle för personbilsbesiktning i Märsta. Misslyckas man med detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas emellertid öka med ett antal miljoner kr från oaktsamma ägare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tidpunkt för personbilsgranskningen i Märsta

Men han/hon kan personligen besluta, när den 1 undersökningen i Märsta skall genomföras. Inte senare än 3 år efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är inom två år. Därefter måste fordonet provas varje år. På Naturvårdsverkets sajt kan datumangivelse enkelt påträffas. Surfa in på deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Felen eller bristfälligheterna som upptäcks indelas i 3 nivåer.

En klass ett-felaktighet betyder att den måste lagas före nästa års-granskning. Ett nivå 2-anmärkning har den betydelsen, att det måste repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Märsta. Och detta leder ofta till återvinning på en godkänd skrothandlare, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotningsbevis för avregistrering. Lägga märke till att flera missar att reparera lätta klass 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid nästkommande inspektion.

Obehövliga defekter påträffas av personbilsinspektionen i Märsta

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll inför fordonsbesiktningen i Märsta. Märkligt nog är det defekter skrota bilen med enkla ingripanden, som blottar kategori två-felen. Att ombesörja lampbyte betyder många tillfällen, att bilen släpps igenom utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Märsta. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig lampa kan kanske synas besvärlig för många. Men det återfinns lätta instruktioner med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta bilinspektörer avslöjar den listiga lösning att peta väck instrumentbelysningen. Men felaktigheten pekar på, att personbilen konsumerar obehövligt mycket diesel, så avgasföroreningar ökar möjligtvis över max godkänd.

Hur mycket är skrotpremien?

Sensorn sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är lätt att ändra. Den kan inhandlas till Kia från Skruvat.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här enkla felet kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan priset för somliga bilmärken vara mer än 30 000 kr. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är frekventa för bilinspektionen i Märsta. Statistiskt är det många som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att syna för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan förorsaka obefogade besvär. Men med lätta redskap kan utgiften, till följd av den årliga personbilsgranskningen i Märsta, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.

Skrota eller besikta bilen i Nyköping

Skrota eller besikta bilen i Nyköping

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut förutan krav på fordonsinspektion i Nyköping? Man tvingas gå tillbaka till inledningen av sextio-talet för att få besked på den frågan. Men det är simpelt att spekulera. Inte ett skvatt annat än katastrof och ödeläggelse.

Alla fordon når inte bilskrotning i Kiruna

Alla fordon når inte bilskrotning i Kiruna

Det förekommer en reslig berättelse bakom eventualitet för Skrotning av bil i Kiruna med ersättning. Utgångspunkten har förbättrats sedan motorfordon presenterades i landet för över hundra år sedan.