Alla fordon når inte bilskrotning i Kiruna

Det förekommer en reslig berättelse bakom eventualitet för Skrotning av bil i Kiruna med ersättning. Utgångspunkten har förbättrats sedan motorfordon presenterades i landet för över hundra år sedan. 60-talets matcher i stock-car var en fluga som gav flera ägare till fula uttjänta jänkare en välbehövlig ersättning före rådslut om att skrota sin bil i .

Men det existerade inte någon längre tid. Fordonsvraken lagrades likaså på bilkyrkogårdar för återvinning och försäljning av beg. reservdelar. Sådana är numera svartlistade även om några har fått Länsstyrelsens skydd att bevara gamla rostiga skelett oförändrad för offentlig utställning. Följaktligen har de blivit väldiga rariteter. I flertalet år skrota bilen krävde man ersättning vid inlämning för bil demontering i Kiruna. Det förorsakade en mer eller mindre allmän dumpning i naturen.

Uråldrade vattenfyllda platser för dagbrytning och sumpiga sumpmarker blev favoritområden. Nuförtiden sparas rostiga fordonsvrak på mera ogenerade områden. Kriminella samlingsplatser med 20 till 30 uttjänta bilar förekommer på de flesta orter i Sverige. De ansvariga offentliga ämbetsverken tycks inte bry sig om de naturskadliga efterverkningarna trots Naturvårdsverkets strikta förordningar.

Ny organisation underlättar för bilskrotning i Kiruna

Bilfabrikanterna erhöll i uppgift att arrangera Naturvårdsverkets anspråk för bildemontering i Kiruna. Utöver det gavs förhållningsregler till hopbringande och skrotning av fordonsvrak, som ofta övergavs någonstans. Förklaringen för dessa naturförsyndelser var fordonsinnehavarens kostnadsbesparing för demonteringen av fordonet. Många publicerade reportage i Hallandsposten riktade Trafikstyrelsens försumlighet att avbryta dessa rackartyg.

Och detta utpekades som en av skälen i den nya författningen med kostnadsfri återvinning av bilar i Kiruna. Bilfabrikanterna fick uppdraget att instifta en institution, som hade kunskap att verkställa uppställda mål. Så de första verkligt legitimerade skrotföretagen formades i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR). Men deras ensamrätt att avge mottagningsintyg med bilskrotningsintyg finns inte idag. En godkänd bildemontering får sitt tillstånd från Trafikstyrelsen. En ansökan måste godkännas av naturstyrelsen, som har uppsikt över att den kommande skroten följer Trafikverkets föreskrifter enligt “Bilskrotningsförfattningen”.

Bilskrotning i Kiruna ger ersättning

Ett uttjänt fordon rankas som miljövådligt avfall, och måste transporteras och befrias från skadliga ämnen på en bilskrot i Kiruna, i enlighet med myndighetskraven. Dessa upplyser i sin helhet hur de olika företagens anläggningar skall formges för att godkännas. Lika strikt redovisas rengöring av miljögiftiga reservdelar, vätskor och material. Återvinning, handhavande och förvaring behöver beviljas av naturinspektörer varje år. Efter saneringen är vraket inte längre ett naturvådligt avfall utan transporteras till fragmentering och regenerering.

Numera är riktpunkten 95 procent återgång till ett ideligen kretslopp i nyframställning uppnått. Och det innebär att bilinnehavarna kan skrota bilen i Kiruna med betalning, som kan uppgå till flera tusen kronor. Före fragmentering tillåter en del bildemonteringar att skruva ner bildelar själv från skrotbilen. Besökare kan påträffa reservdelar till en Nissan till rena drömpriser. Det förekommer också auktoriserade bärgningsföretag, som fraktar bilar, för bilskrotning i Kiruna, med ersättning. Stadgar för skötsel av det klimataggressiva avfallet förefinns i Länsstyrelsens speciella medgivande till bärgaren. En framtida beställare kan enkelt avsyna det här på anlitat rörelsens hemsida före bokning.

Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Pershagen

Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Pershagen

Först en påhälsning för fordonskontroll i Pershagen, sedermera dyra reparationer hos en bilverkstad, efter noga tänkande att skrota bilen hos närliggande behörig skrot. Många av de 35 procenten bilägare, som får allvarliga tvåor i bilprovningens rapport, vid den obligatoriska tillsynen, måste tillbaka med fordonet inom 30 dagar för att undvika körförbud.

Vissa fordon bör skrotas efter obligatorisk bilbesiktning i Pajala

Vissa fordon bör skrotas efter obligatorisk bilbesiktning i Pajala

När AB Svensk Bilprovning avvecklade med sitt privilegium, som allena saliggörande bolag med befogenheter för personbilsbesiktning i Pajala. Då försvann också den aggressiva irritationen som bildats igenom bolagets oduglighet att anpassa rörelsen skrota bilen till hur verkligheten såg ut.