Återvinning av skrotbilar från Sticklinge Udde ökar försäljningen

Det förekommer bilinnehavare, som än idag inte inser att trasiga fordon från Sticklinge Udde saluförs med bra vinst. Det är antagligen anledningen att bilar som är skrotfärdiga kan hittas övergivna på många skymda platser. Att skrota bilen inträffar måhända en gång i en individs livstid, så de okunniga ska inte tyngas med sin inbillning. Egna ekonomin har jämt varit orsaken till många av besluten, som inte alltid är miljökloka.

Men Transportstyrelsen har känt till att den anrika traditionen har tillintetgjorts. Avgiften för bilskrot, som legat på fordonsinnehavaren, befalldes betalas av bilfabrikanterna. Så återvinning och bortplockning från Transportstyrelsen blev gratis. BilSweden beordrades dessutom organisera för hämtning och demontering av Sveriges skrotbilar. Parallellt tillkännagavs en ny bilskrotningsregel, som grund för ett tufft miljölämpat och kontrollerat verksamhetsagenda till ackrediterade företag. Allt detta resulterade i ett positivt värde på den uttjänta bilen. Så ersättning blev snarare ett önskvärt bidrag på skrothandlaren.

En defekt personbil i Sticklinge Udde kan marknadsföras med bra ersättning

Den kloke ägaren säljer i dag sin defekta personbil i Sticklinge Udde med en betalning, som tydligt överkommer den upplösta obligatoriska skrotpremien. Det existerar flera intressenter. Bildemonteringar med självbetjäning av beg. delar betalar ofta bättre betalt för en gammal Fiat. Men ska vara vaken på många bedrägerier och rävspel i branschen. Under “skrotbilar köpes” radas skilda företag upp i Varbergspostens säljerbjudande. Lockbeten, som betalning med 10 000-tals kronor, avlöser varandra. Värdet av ett fragmenterat fordon överskrider inte ens 1/3 av lovat peng. Så dessa svarta bolag, som inte ingår i de certifierade skrotföretagen, kan inte bekosta den summan för ett uttjänt fordon, som måste återvinnas med legitim redogörelse. Det kommer säljaren snabbt förstå. Ett förslag är att köra på på ett enat pris då och ring en uppriktig kund, som företräder en ackrediterad bilskrot.

Defekta bilar från Sticklinge Udde kommer ofta ut i trafik igen

Att skrotbilar i Sticklinge Udde krängs till individer, som har för avsikt att återföra dessa i trafik, är ett ökande besvär. De flesta fall händer det utan fordonsinnehavarens insikt.

Tyvärr är det försent, att rättsligt korrigera en dylik oegentlighet senare. Uteslutande ett påskrivet mottagningsintyg med bilskrotsintyg, av en certifierad bilskrot eller av likvärd avtalad rörelse, kan förhindra framtida konstigheter. Detta intyget är också till underlag för Trafikstyrelsens avregistrering i vägregistret. När söndriga personbilar säljes har bilägarna lite att överväga. Syftet, att skrota bilen med återvinning, i ett oändligt och klimatförståndigt kretscykel, är otryggt innan den är lämnad hos en godkänd bilskrot. Kan fordonsägaren själv lämna in sin skrotbil är det inga bekymmer, man kan då dessutom förvänta sig den högsta ersättningen. Behöver bärgningsbil anlitas finns likväl potential att få betalning samt befästa det uttjänta fordonets slutpunkt. För transport av en skrotbil, som klassas miljökritiskt avfall, fordras behörighet från Transportstyrelsen. Detta kan granskas på bolagets internetplats innan bokning. Och genom erhållande av ett signerat mottagningsbekräftelse med skrotintyg, i växling av registreringsbeviset, kan bilägaren räkna med sig, att den gamla “rariteten” behandlas seriöst och på ett naturförståndigt förfarande.

Naturvårdsverket sätter stopp för bilkyrkogård i Bjärred

Naturvårdsverket sätter stopp för bilkyrkogård i Bjärred

När man ser en förbjuden uppsamlingsställe med bilvrak från Bjärred är det är inte egendomligt, att en påhälsning hos en kyrkogård för rostiga bilar innebär en tillbakablickande som man inte ofta känner.

Bilkyrkogårdar lockar besökare från Bjuv

Bilkyrkogårdar lockar besökare från Bjuv

Den ägare från Bjuv som vill erfara en tillbakablickande färd i personbilshistorien bör besöka en kyrkogård för rostiga bilar, som är motsatsen till en förbjuden uppställningsplats med kasserade personbilar. Här kan man finna hundratals bilmodeller av olika bilmärken från 40-60-talet.