AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Mora

Först ett besök för bilbesiktning i Mora, därefter dyra renoveringar hos en bilverkstad, efter grundligt beaktande att skrota personbilen hos närbelägna godkänd bilskrot. Flera av de 35 procenten bilinnehavare, som får allvarliga prickar i bilprovningens rapport, vid den obligatoriska undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad.

Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Riksdagen grundade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan. Men bilbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så privatiseringen för tio år sen kom som ett brev på posten. Allt för långa väntetider för att boka och avbokningar utmynnade flera påtvingade körförbud, som blottade systemets haveri. Flera nystartade inspektionshallar ändrade dock snabbt på den skrota bilen destruktiva trenden. Med ett system utan tidsbokning för personbilsundersökning i Mora, löstes många strul för nöjda fordonsägare.

Ändrade regler för fordonsbesiktning i Mora leder ofta till böter

Men enstaka principer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att hålla koll på tillfälle för bilbesiktning i Mora. Bommas detta får personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock stärkas med ett antal miljoner kronor från slarviga fordonsinnehavare.

Bilägare avgör själv tillfälle för bilbesiktningen i Mora

Men man kan personligen bestämma, när den 1 kontrollen i Mora bör verkställas. Senast trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom två år. Därefter behöver bilen besiktas varje år. På Naturvårdsverkets webbsida kan datumangivelse lätt upptäckas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felaktigheterna eller skavankerna som påträffas indelas i tre nivåer.

En kategori 1-felaktighet innebär att den behöver lagas innan nästa års-kontroll. Ett klass två-påpekande medför, att det tvingas repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass tre-fel är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Mora. Och detta leder ofta till återvinning på en legitimerad skrot, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotningscertifikat för avregistrering. Iakttaga att många missar att fixa lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid kommande granskning.

Meningslösa brister påträffas av fordonskontrollen i Mora

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll inför fordonsbesiktningen i Mora. Konstigt nog är det defekter med simpla åtgärder, som upptäcker kategori 2-bristerna. Att fixa ett dåligt hjul betyder många tillfällen, att fordonet godkänns utan ombesiktning för bilbesiktningen i Mora. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs därefter av bromsljus. Byte av en trasig ljuskälla kan möjligen synas bökig för flera. Men det återfinns enkla anvisningar med bilder för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks.

Hur säljer man bil till skroten?

Många besiktningsmän avslöjar den luriga trickset att peta bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten visar på, att fordonet förbrukar onödigt mycket bensin, så avgasutsläppet tilltar möjligtvis över max godkänd. Sonden sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är lätt att skifta. Den kan inhandlas till Kia från Bildelaronline24.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här simpla felaktigheten kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan priset för en del bilmärken vara mer än 30 000 kr. Även klagomål på däckdjup är frekventa för fordonskontrollen i Mora. Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket enkelt att checka för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under vintern kan orsaka obefogade besvär. Men med enkla redskap kan utgiften, som ett resultat av den periodiska fordonsbesiktningen i Mora, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.

Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Nordmaling

Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Nordmaling

Med ett Regeringsrådsbelut för 50 år sen inleddes den obligatoriska fordonskontrollen för bilinnehavare i Nordmaling. Efter det bildades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010.

Alla fordon når inte bilskrotning i Hultsfred

Alla fordon når inte bilskrotning i Hultsfred

I stället för att lämna bilen för skrotning i Hultsfred väljer en del bilinnehavare att efterlämna sin bil i miljön. Miljövårdsverket fick otaliga anklagelser i och med den ökande naturnedgången, som dessa fordonsvrak förorsakar terräng och vatten. Bakgrunden till dessa miljöförbrytelse kan förekomma i utgiften för bildemontering i Hultsfred, som bilinnehavaren måste bekosta.