Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Malung

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut utan anspråk på bilinspektion i Malung? Man måste gå bakåt i tiden till mitten av 60-talet för att få svar på angelägenheten. Men det är okomplicerat att spekulera. Inget annat än katastrof och förstörelse. Det hade förmodligen räckt att reducera högsta farten till 50 kilometer/tim på alla vägar. Men mer dilemma genererades av den obligatoriska fordonsprovningen, som inleddes som monopolbolag för femtio år sedan. Som flertalet offentliga företag sköttes det inte särdeles positivt. Enorma väntetider vid bokning, även bristfälligheterna vid strävan till avbokning skrota bilen för bilbesiktning i Malung förorsakade flera tvingade körförbud. Och fordonsägarna protesterade över dessa resultat. Så regeringen släppte bilprovningen obunden via avreglering år 2010.

Massor av lockade firmor stod i kö för att starta en oberoende bilprovning. Efter en tid blev yrkesgrenen överetablerad med helt andra bekymmer. För bilägaren ändrades inte den konstiga uppfattningen före nästkommande besiktning. Det värsta som kunde äga rum var att få ett kategori 3-felaktighet i rapporten från besiktningsmannen. Fixandet av bilen skulle tära hårt i plånboken, samtidigt som en verkstad såg möjligheter före ett lönsamt jobb. Men båda bör vara medvetna om den godkända skroten, som med säkerhet projekterat för framtida bilskrotningar med en natursnälla skrotningar. Så när tiden är inne för den bindande fordonskontrollen i Malung är det endast att åka in på närbelägna besiktning.

Ändrade stadgar för bilgranskning i Malung leder vanligtvis till böter

Men flera regler har nyss förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren själv att bevaka datum för bilundersökning i Malung. Misslyckas man med det här erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statskassan bedöms emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsägare.

Fordonsägare bestämmer själv tillfälle för bilinspektionen i Malung

Men man kan personligen avgöra, när den första inspektionen i Malung behöver ombesörjas. Inte senare än tre år efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är efter 2 år. Sedan ska bilen kontrolleras årligen.

Inne i Trafikstyrelsens webbsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Öppna deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Felen eller skavankerna som uppdagas indelas i 3 klasser. En nivå 1-påpekande betyder att den skall fixas innan nästa års-inspektion. Ett kategori 2-fel betyder, att det behöver repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilskontrollen i Malung. Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad bilskrot, som har befogenhet att skrota bilen med skrotcertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att fixa lätta klass ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på ombesiktning vid kommande inspektion.

Onödiga defekter observeras av fordonsbesiktningen i Malung

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll inför fordonsbesiktningen i Malung. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som uppdagar kategori två-felen. Att fixa en lampa innebär flera tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för fordonskontrollen i Malung. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt lykta kan möjligtvis synas bökig för många. Men det finns enkla beskrivningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. Många besiktningsmän spårar den luriga knepet att rycka dän glödlampan. Men felaktigheten visar på, att fordonet konsumerar överflödigt mycket drivmedel, så koldioxidutsläppet ökar antagligen över max godkänd. Sensorn är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är lätt att ändra. Den kan inhandlas till Nissan från Mekonomen under tusenlappen.

Lämna defekta SAAB-93 från Göteborg till seriös bilskrot

Risken är stor att det här enkla felet kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för somliga fordonsmärken överskrida trettio tusen kr. Också klagomål på utslitna bildäck är ofta förekommande för besiktning i Malung. Statistiskt är det många som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt spartanskt att syna för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintern kan förorsaka obefogade trubbel. Men med enkla redskap kan utgiften, till följd av den årliga bilgranskningen i Malung, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Hammar

Alla fordon når inte bilskrotning i Hammar

Det var en tid sedan, en fordonsinnehavare var tvungen att betala för att bli av med en uttjänt bil i Hammar. Förr i tiden begick dock en fordonsägare en god besparing igenom att överge sin personbil i miljön.

Alla fordon når inte bilskrotning i Halmstad

Alla fordon når inte bilskrotning i Halmstad

Det var förr när en bilägare var tvungen att bekosta för att få lämna bilen till skroten i Halmstad. Förr i tiden begick likväl en fordonsägare en härlig kostnadsbesparing igenom att dumpa sin personbil i naturen.