Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar november 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i november 2021. I denna månad har 3 016 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 3 281 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa drivmedlen.

Drivmedel för skrotade Volvo i november (redovisade)

2 397 st. Bensin

472 st. Diesel

78 st. Etanol

25 st. Natural Gas

19 st. Plug-in Hybrid Bensin

12 st. Mild-Hybrid Bensin

9 st. Mild-Hybrid Diesel

2 st. Electric

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i november (redovisade)

1 442 st. Plug-in Hybrid Bensin

976 st. Mild-Hybrid Diesel

378 st. Mild-Hybrid Bensin

294 st. Bensin

188 st. Electric

3 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 32 265 Volvo-bilar strukits ur vägtrafikregistret medan 43 362 har nyregistrerats. I november skrotades 16 441 personbilar medan 23 295 nyregistrerades. Och under året har 174 496 personbilar skrotats medan 303 671 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Volvo-modeller i november visas nedan

8909 st. V70 har skrotats

267 st. V40 har skrotats

257 st. 850 har skrotats

200 st. S40 har skrotats

183 st. 700 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volvo-modeller i november visas nedan

968 st. V60 har nyregistrerats

825 st. XC60 har nyregistrerats

800 XC40 har nyregistrerats

320 st. V90 har nyregistrerats

221 st. XC90 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken