Skrota en bil utan katalysator?

Att skrota en bil utan original katalysator innebär, att merparten av skrotvärdet är försvunnit. Katalysatorn är den enskilt värdefullaste komponenten på bilar som skall skrotas. Den består av platina eller palladium och rodium, som är ädelmetaller. Katalysatorn är monterad på avgassystemet och splittrar den farliga kolmonoxiden till CO2 och vatten. Tillsammans med lambdasonden, som sprider ut bränsle och luft till max förbränning, minskas koldioxidutsläppet till det lägsta möjliga. Personbilar från årsmodell 1989 är enligt lagkrav försedda med katalysator på avgassystemet.

Att lämna bil med katalysator på bilskrot i Göteborg som är en piratkopia innebär betydligt lägre ersättning. Piratkopior innehåller bara 20 % ädelmetaller jämfört med en original och har därför lägre levnadslängd och sämre återvinningsvärde. Men ett äldre fordon förbättras sällan igenom skifte till en original katalysator, som varar 3 gånger längre än kvarvarande fordons livstid och kostar 10 gånger mer att köpa. Det är antagligen endast märkesverkstäder, som är specialister att ta bra betald och gärna prackar på folk detta.

För att komma åt svartskrotare som demonterar ner bildelar och katalysatorer kommer myndigheterna kräva redovisningsplikt på bilskrotarna. För att få karosser avregistrerade på bilskroten skall försvunna bildelar redovisas av bilägaren. Kan man inte förklara detta kommer skroten inte att ta emot fordonet. Det är väldig många på sociala medier som annonserar ut begagnade bildelar och katalysatorer utan att ha någon registrerad firma. Det är först och främst dessa myndigheterna vill komma åt.

Skrota en bil utan katalysator?

När en skrotbil utan original katalysator överlämnas, med senast utfärdade registreringsbevis och i förekommande fall fullmakt om ett ombud lämnar, till en auktoriserad bilskrot, kontrolleras katalysatorn innan ett mottagningsbevis ges. När avregistrering av bilen sker utfärdas samtidigt ett skrotintyg till bilregistret. En möjlig utbetalning av pengar är helt beroende på om det är original katalysator eller inte. Denna avgasrenare är den mest betydelsefulla bildelen på en skrotbil, och kan demonteras bort på några minuter av kriminella. Inte ens ett fordon som står utanför bilägarens villa är numera säkert. Därför skall en fordonsägare försäkra sig om vad, som omfattas i aktuellt läge för bilar som behöver skrotas. En tänkt betalning kan fort omvandlas till ersättningskrav när man skrota bilen i Göteborg utan original katalysator.

Hur skrotar man en bil som inte finns?

Hur skrotar man en bil som inte finns?

Är man registrerad på en bil som inte existerar av någon anledning skall man kontakta Transportstyrelsen skriftligt och förklara hur bilen försvunnit. Med en trovärdig förklaring av vad som hänt bilen kan eventuellt avregistrering från bilregistret ske. Bilar skrotar vanligtvis med registreringsbevis del 2 hos en auktoriserad bildemontering. I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen avregistrering av andra skäl.

Ersättning från bilskrot för uttjänta Cooper höjs genom återvinning i Göteborg

Ersättning från bilskrot för uttjänta Cooper höjs genom återvinning i Göteborg

Utslitna Cooper har i närapå 100 år föranlett naturbesvär som varit komplicerada att klara av i Göteborg. Så tidigt som på 30-talet skapades firmor som ändrade gamla trasiga DKW till bogserbilar. Det förekom tillika stor dragningskraft att bygga om trasiga personbilar till stock-car varianter. Det första racet anordnades på Södra Motorstadion i handen vid mitten av förra seklet.

Relaterade artiklar