Kan man köpa bilar från skroten?

Uttjänta bilar som har lämnats in på skroten kan inte säljas och föras in i trafik igen. När en auktoriserad bilskrot får in bilen lämnas ett mottagningsbevis till bilägaren som intyg på att den avregistreras och återvinns enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Skrotbilar innehåller många skadliga vätskor som måste hanteras på ett miljöriktigt sätt. Ingen seriös bilskrot säljer bilar. Bilägare som lämnar bilen för skrotning bör få mottagningsbevis och sedermera skrotningsintyg när fordonet är sanerat och avregistrerat. Får man inte dessa dokument skall man inte överlämna bilen med registreringsbeviset utan vända sig till en mer korrekt bilskrotare. Från och med år 2002 klassas uttjänta bilar som farligt avfall. Av den anledningen skall man inte köpa bilar från skroten.

Skrotbilar som övergetts klassas som klimatfarliga tills de eliminerats på samtliga skadliga ämnen. Kasserade fordon innehåller allt från hälsofarliga oljor, batterier och elektronikort till tungmetaller som bly och kvicksilver. Uttjänta fordon har massvisa hälsofarliga substanser och många arter av råmaterial samtidigt som högt uppsatta mål på återvinning ska förverkligas. Sammanlagt ställer detta höga anspråk på både fordonstillverkare och de ackrediterade bildemonteringarna som skall skrota bilen i Göteborg. Producentansvaret för fordon innebär att bilproducenterna eller importören är ålagd att återvinna bilen avgiftsfritt. De ska också tillgodose att råmaterial och begagnade bildelar från den uttjänta bilen återanvänds eller återvinns.

När bilen ska göra sin sista färd till skroten är det väsentligt att fordonet hamnar hos en auktoriserad bilskrot. Du får ett mottagningsbevis, som garanterar skrotning och att bilen tas ur från centrala bilregistret, på så sätt färdigställer fordonsägaren sitt förpliktelse mot Transportstyrelsen. Numera är det gratis att bli av med sina uttjänt bilar. Men det finns auktoriserade bilskrotar som är beredda att skrota bilen ersättning för att återvinna den. Att överge sin skrotbil i skogen är ingen bra affär numera.

Det är förbjudet att sälja bilar från skroten som ska avregistreras

Bilskrot säljer inte bilar utan återvinner för framtiden

Det är alltid bilägarens plikt att se till att sin uttjänta bil lämnas på en bilskrot i Göteborg när tiden är inne. I enlighet med lagar mot miljön är det brottsligt att ha uttjänta fordon, som antagligen inom snar framtid kan korrodera och läcka ut hälsofarliga råämne som förpestar vår grannskap. Samtliga föroreningar av giftiga ämnen från fordon vare sig volym och anledning, är en lagöverträdelse mot miljölagen. Den som med avsikt förorenar natur, hav eller luft som innebär eller kan innebära hälsovådliga risker för människor eller skador på växter och djur kan fällas för klimatbrott. Straffskalan är vite eller fängelse i upp till två år. Dessutom kan man avkunna dom för en rad annorlunda förbrytelse som exempel miljöförskämning, i enlighet med brottslagen 15 kap 30§.

För den skull bör alla bilägare som har trasiga bilar som kan uppfattas som kasserade städa upp i sina hem och se till att uttjänta bilar lämnas där de kan demonteras miljösäkert. Biltillverkare har tillsammans med Bil-Retur inrättat ett nätverk där miljösäker skrotning av personbilar sker enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Här kan kompletta personbilar lämnas för återvinning utan kostnad. Saknas det å andra sidan reservdelar är det inte säkert att man kan skrota bilen gratis. Förhållande på vilken fordonskomponent som fattas är utgiften olika. Är det grundläggande fordonskomponenter som till exempel original katalysator, växellåda eller bakaxel kan betalningen vara mer än om det är ett reservhjulet som fattas.

Klimatet förbättras inte i Göteborg genom bytet av vattenpump i Fiat på bilskrot

Klimatet förbättras inte i Göteborg genom bytet av vattenpump i Fiat på bilskrot

Det råder inget tvivel om att utbytet av en trasig vattenpump i en äldre Fiat från Göteborg utökar dennes totala levnadslängd. Det är ju det målet, som ett pågående skötsel siktar mot. Men är det en smart planering? Därom råder klara motsättningar. 

Sälj inte en avställd Mustang i Göteborg till obehörig bilskrot

Sälj inte en avställd Mustang i Göteborg till obehörig bilskrot

Destruera din ratade Mustang från Göteborg . Och beckna den till en godkänd bilåtervinnare, som garanterar att fordonet avregistreras för att användas i nyproduktion. Möjligtvis återbrukas begagnade bildelar efter bildemontering, tömning av farliga vätskor och avregistrering.

Relaterade artiklar