Kan man köpa bilar från bilskroten?

Bilar som är uttjänta som överlämnas för skrotning är förbjudet att sälja vidare och återföras i trafik. En auktoriserad bildemontering som säljer fordon, som överlämnats för bilskrotning och avregistrering, är ute på hal is. Vid avslöjande av en sån kriminell handling kommer med all säkerhet auktorisationen från Länsstyrelsens att dras in. Firmatecknaren, som i tillståndet är utsedd för att skriva ut skrotintyg, riskerar att åtalas för olaglig förseelse.

För 15 år sedan beslutade Naturvårdsverket att göra ett omtag i den då vanvårdade bilskrotsbranschen, med exempelvis övergivna och dumpade bilar. Med Bilskrotningsförordningen SF S2007/186” samt ”Förordning SFS 2007/185” till bilproducenterna ändrades en del via lämpligare myndighetsgranskning. Men än idag utgör uttjänta fordon en vinstgivande aktivitet för den ordnade brottsligheten, som olagligt för ut skrotbilar från Sverige. En fordonsägare ansvarar för sin bil tills den är skrotat och avregistrerat på vägtrafikregistret.

Vill man köpa begagnad bil är blocket.se troligen den bästa hemsidan för detta. Företaget har det största utbudet av begagnade fordon och täcker upp hela Sverige. Kvd.se är en annan bilsajt som auktionerar ut begagnade bilar. Där kan man säkert göra större fynd om man kan bilmarknaden.

Det finns ingen auktoriserad bilskrot som säljer skrotbilar

Så när han/hon åker till en auktoriserad bilskrot som skrota bilen i Göteborg ska senaste registreringsbevis del 2 medfölja. Om ett ombud ombesörjer skrotningen ska även en fullmakt medföljas. Skall man skrota bilen dödsbo omfattas de av andras bestämmelser. Ett mottagningsbevis överlämnas till fordonsägaren och ett skrotningsintyg skrivs ut för avregistrering på bilregistret. Så fordonet kommer helt enkelt att dödförklaras och återvinnas. Beakta att det är uteslutande en bilskrot Göteborg med tillstånd som har laglig rätt att genomföra detta.

Ett mottagningsbevis, som överlämnats till fordonsägaren, är ett intyg att myndigheternas fordran har uppfyllts. Skyldigheten med skrotbilen har juridiskt förflyttats till skroten. Om ett sådant fordon säljs innebär det, att den på ett förbjudet vis uppstått. Kör den igen kommer falsarierna nog att påträffas i Afrika där den fortsätter som ett miljöfarligt monster. Så resultatet innebär, att en uppriktig fordonsköpare inte ens tänkt tanken på att köpa bilar av en seriös och auktoriserad bilskrot.

Vad menas med komplett bil?

Vad menas med komplett bil?

Ett fordon som är fullständigt är komplett. Det vill säga att alla delar på bilen skall finnas kvar. Saknas t ex. motor, växellåda eller katalysator är bilen inte komplett. Bilen kan vara trasig men ändå komplett. En auktoriserad bilskrot köper och betalar för kompletta skrotbilar även om de är söndriga. Fattas det däremot delar kan bilägaren få en kostnad för att skrota bilen i Göteborg.

Vad gör jag med min trasiga bil?

Vad gör jag med min trasiga bil?

Det är enkelt att bli av med en trasig bil numera. Är det ett gammalt fordon finns det en bilskrot i Göteborg som är beredd att köpa den. Även om bilen inte är körbar och den måste hämtas med bärgare. Ersättningen är lägre om skroten måste hämta den, jämfört om man lämnar bilen själv. Systemet med att bilproducenterna ska skrota bilar gratis har spelat ut sin roll.

Relaterade artiklar