Kan en bil med parkeringsböter skrotas?

Man kan skrota en bil med inte betalda böter. Men inte utan eftergifter för ägaren. En bot är en skuld, som binds till befintlig ägare. Det betyder att inbetalningskravet ärvs av en ny köpare. Observera att obetald bilskatt följer samma regel. Vid köp av en begagnad bil kan den nya ägaren kontakta Transportstyrelsen för att hämta sådana upplysningar.

Övriga bilskulder är av personlig karaktär och är utan betydelse vid skrotningen. Och den processen följer bilproducenternas föreskrifter minutiöst. När det att dags att skrota bilen i Göteborg måste en auktoriserad bilskrot anlitas. Den skall lämnas in med ett giltigt registreringsbevis. Lämnas fordonet av någon annan än ägaren skall en fullmakt biläggas. Vid dödsbo lämnas fullmakt enligt speciella regler.

Det är inga problem att skrota en bil med skulder så länge man har bilens handlingar med sig. Det är framförallt det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 som skall medfölja till skroten. När man skrotar en bil med skulder/parkeringsböter följer det den som var registrerad ägare när skulderna uppkom. Det innebär att bilägaren är tvungen att betala skulden även när bilen är avregistrerad och skrotad.

Alla bilar kan skrotas även de som har parkeringsböter

För skrotning av fordon med skuld krävs alltid registreringsbevis

Registreringsbeviset är giltigt när ägarnamnet överensstämmer med vägtrafikregistret. Om inte måste ägare beställa ett nytt från Transportstyrelsen. Genom e-tjänst erhålles ett nytt gratis inom några dagar. Det undertecknade mottagningsbeviset är ett kvitto på bilskrotens övertagande av ägarens ansvar för fordonet. Det gäller dock inte som något ägarbyte. Bilskrot i Göteborg utfärdar ett skrotintyg, som skickas med skyltar och det rätta registreringsbeviset till Transportstyrelsen för avregistrering. Fordonet försvinner härmed för alltid. Men det gör inte de gamla parkeringsböterna. De finns registrerade i vägtrafikregistret och det insända registreringsbeviset avslöjar direkt den skyldige.

Om det finns kvarvarande bilskatt för året skickas pengarna till ägaren. Vid en skuld går återbäringen dit. Och om summan är för låg kopplas Kronofogden in. Många gånger gäller det små belopp. Där även försummad årlig vägtrafikregisteravgift på 65 kronor ingår. Summan av inte betalda böter eller avgifter närmar sig 100 miljoner. Därför har Transportstyrelsen känt sig tvungen att anlita Kronofogden med indrivning av en struntsumma, som lämnar förövaren i ett mer skamligt register. Så eftergifterna för skrotning av ett fordon med parkeringsböter kan bli svidande för ägaren.

Kontrollera reservdelarna på bilskrot från en uttjänt Cadillac i Göteborg

Kontrollera reservdelarna på bilskrot från en uttjänt Cadillac i Göteborg

Naturförsvagningen omfattar den mest grundläggande klimatkomponenten. Därför måste uttjänade Cadillac från Göteborg återvinnas hos närmaste certifierade bil skrot. Ett sådant aktörer skrota bilen ersättning och återvinner den rostiga skrotbilen. Den sistnämnda åtgärd tillför en enorm reducering av Co2-utsläppen och betydelsefull elkraftbehållning vid nyproduktion. Men det är speciellt i drift ett gammalt Opel-Admiral är klimatfarligast.

Godkänd körsträcka förlängs med kupefläkt från bilskrot till Nissan-Primera i Göteborg

Godkänd körsträcka förlängs med kupefläkt från bilskrot till Nissan-Primera i Göteborg

Byte av kupefläkt i Nissan-Primera från Göteborg är befogat så länge den absoluta utgiften understiger den återställda personbilens betydelse. Men så reflekterar inte den sanna naturkämpen för lämpligare klimat. Fordon som Ford-Transit utvecklas i ett otrolig takt. Och det är troligtvis tyngd och effekt som ställs mot bränsleförbrukning och CO2-förorening.

Fler artiklar