Skrotade Ford-Granada bilar får make-up

Det nya natursynsättet har förr avvisat gamla personbilar som Ford-Granada till bilskroten. Men nu har flera årtiondens klimatjobb omstörtas. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande orsaken till de ökande föroreningar i atmosfären. CO2 orsakar växthuseffekten med smältande ismassa, och förändrar miljön med naturkatastrofer i släptåget. Samhälleliga påverkning, som ökade bränslepriser och fordonsskatter samt skatt på trängsel har tvingat bilägare att tänka om mot elektrifierade bilar.

En naturforskare på Infrastrukturdepartementet påstår, att Ford-Granada som uppnått elva års ålder måste överlämnas till en legitimerad skrotfirma för skrotning och demontering, för att naturen överhuvudtaget skall kunna bärgas. Allt detta har gjort att några skänkt hushållets andrabil och reser med spårvagn främst till arbetet. Men den fortlöpande corona sjukdomen har editerat den pågående processen drastiskt. Försäljningen av bra kördugliga Ford-Granada har fått en efterfrågan som aldrig skådats. Människor annonserar om att köpa dessa kräk. Hur kan detta förhållande vara möjligt?

Ford-Granada konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala uppmaningar från Regeringen, som 2 meters mellanrum också munskyddens lägre betydelse, har höjt människors ovilja att åka allmänna bussar. Att riksdagens också tipsar vanligt folk att använda bilen rubbar inte misstrogenheten.

Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till något fordon. Därför är det mycket mer väsentligt än allt annat att äga ännu en äldre Ford-Granada, så att alla kan köra på ett lugnt vis. För referenserna i all heder, klaffar nog 2 m-föreskriften för sittande folk. Men för personer i rörelse på begränsade ytor låter det mer som en utopi. På grund av detta skall inskaffande av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Ford-Granada rullar vidare

Billiga besiktigade Ford-Granada med höga CO2-föroreningar och undermålig trafiktrygghet kan i flertalet fall gälla som skrot. Bortsett skrota bilen Göteborg från att återvinna personbilen har de blivit lockande för den organiserade brottsligheten för laglös utlandsförsäljning framför allt till Väst-Afrika. Där är utdelningen omkring tio gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd små bilverkstäder, som med simpla reparationer kan få gamla Ford-Granada godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Byte av lambdasond i Renault-Dauphine från Billingfors försämrar miljön på sikt

Behöriga bilåtervinnare, som mestadels skrotar personbilen för återvinning, attraherar bilägare med stora ersättningar. Några naturvänner har utsett att lämna personbilarna här med gott samvete, genom att hindra vidare åkande av försvagning och lägre trafiktrygga bilar. Men genom fasan att resa kollektivt har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i skuggan av familjens säkerhet under beordrade åkturer. Så de här prisvärda begagnade Ford-Granada går åt som smör i solsken. Ur miljöhänseende är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?

Seat-Ateca fungerar som skrotbil

Seat-Ateca fungerar som skrotbil

Klenoder, som Seat-Ateca har gestaltas, som en av de främsta orsakerna till dagens allt uslare klimat. Klimatförstörelse som bränder, orkaner och höga vattenflöden sammanlänkas till den höjda temperaturen. En tredjedel av alla avgaser kommer från fossildriva bränslemotorer.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bankeryd

Alla fordon når inte bilskrotning i Bankeryd

Det förekom en tidsperiod, då avståndet för bildemontering i Bankeryd blott var bakom hörnet. Skrotföretagen livnärde sig till stor del genom skrotningsavgiften från ägarna för bildemontering och avregistrering. Det erlades en obligatorisk skrotpremie, som var ett alternativ till olaglig avhysning.