Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Pershagen

Först en påhälsning för fordonskontroll i Pershagen, sedermera dyra reparationer hos en bilverkstad, efter noga tänkande att skrota bilen hos närliggande behörig skrot. Många av de 35 procenten bilägare, som får allvarliga tvåor i bilprovningens rapport, vid den obligatoriska tillsynen, måste tillbaka med fordonet inom 30 dagar för att undvika körförbud. Och sedan lång tid tillbaka gäller det årligen för de flesta. Riksdagen inrättade AB Svensk Bilprovning för 50 år sedan.

Men fordonsbeståndet växte det stelbenta företaget över huvudet. Så privatiseringen för tio år sen kom som ett brev på posten. Allt mer ökade väntetider för bokningar och avbokningar resulterade i flera påtvingade körförbud, som uppdagade organisationens haveri. Många nyetablerade provningshallar ändrade ändå fort på den dåliga utvecklingen. Med ett drop-insystem istället för bokning av fordonsbesiktning i Pershagen, löstes många bekymmer för tacksamma bilinnehavare.

Förändrade stadgar för bilkontroll i Pershagen resulterar ofta till penningstraff

Men några normer har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tidpunkten för fordonsgranskning i Pershagen. Vid försummelse med det här får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga ägare.

Ägare beslutar personligen tillfälle för personbilskontrollen i Pershagen

Men man kan själv besluta, när den första tillsynen i Skrota bilen ska utföras. Senast 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är inom två år. Därefter behöver bilen kontrolleras årligen. På Naturvårdsverkets sajt kan datumangivelse lätt påträffas. Surfa in på deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Felen eller bristfälligheterna som hittas delas in i tre klasser. En nivå ett-påpekande innebär att den behöver lagas inför nästa års-tillsyn. Ett nivå 2-anmärkning betyder, att det måste repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd.

Kategori 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som ger körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Pershagen. Och detta leder ofta till skrotning på en certifierad skrothandlare, som har tillåtelse att skrota bilar med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att många missar att fixa lätta klass 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid framtida inspektion.

Onödiga felaktigheter uppdagas av fordonsbesiktningen i Pershagen

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Pershagen. Märkligt nog är det defekter med enkla åtgärder, som upptäcker kategori två-felen. Ett utfört lampbyte betyder många gånger, att personbilen godtas utan ombesiktning för bilinspektionen i Pershagen. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men följs tätt av blinkersbelysning. Byte av en trasig lykta kan kanske synas påfrestande för många. Men det återfinns lätta instruktioner med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. Många besiktningsmän upptäcker den finurliga trixet att peta dän instrumentbelysningen. Men oriktigheten visar på, att motorn förbrukar omotiverat mycket bensin, så avgasföroreningar tilltar kanske över max godkänd. Givaren är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är simpel att byta.

Den kan inhandlas till Renault från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla felaktigheten kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan priset för vissa fordonsmärken överskrida 30 000 kr. Också anmärkningar på däckens mönsterdjup är återkommande för fordonskontrollen i Pershagen. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så testande under kalla dagar kan orsaka onödiga problem. Men med lätta redskap kan omkostnaden, på grund av den årliga bilinspektionen i Pershagen, förbli låg av den kloke bilägaren.

Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Sjuntorp

Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Sjuntorp

När AB Svensk Bilprovning upphörde med sitt privilegium, som allenast saliggörande aktör med förmån för fordonsundersökning i Sjuntorp. Då upphörde dessutom den intensiva frustrationen som etablerats genom rörelsens oduglighet att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten. Det medförde till otaliga debiterade körförbud. I synnerhet, var det oförmågan att hantera skrota bilen i Trollhättan en erforderlig ombeställning i tid innan slutdatumet.

Skrota bilen eller laga efter besiktning i Sjöbo

Skrota bilen eller laga efter besiktning i Sjöbo

Nu för tiden är det inte längre svårt att reservera en omgående tid för fordonsundersökning i Sjöbo. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Så under de senaste tio åren har mängden hallar mångdubblats. Konkurrensen har även inom den här branschen blivit mödosam.