Leta på bilskrot efter begagnad grill till Ford-Tourneo i Göteborg genom Bildelsbasen

Nyttjad grill till Ford-Tourneo från Bildelsbasen har utgjort räddningen för fordonsinnehavare i Göteborg. Kostnaden för en nyproducerad bilreservdel hade möjligtvis tvingat fram en allt för snabb recycling. Av landets cirka 300 företag finns det än idag en bilskrot i Göteborg som demonterar begagnade bildelar för avyttring. Hälften av dessa är sammanslutna i en enorm begagnad bildelsmarknad, som styrs av Bildelsbasen i Kungsbacka. En tidigare bildemontering som omvandlats till nordens största firma av brukade reservdelar. Utbudet har utvidgats med nytillverkade bildelar. I jämförelse med Ad bildelar är dessa delar mycket konkurrenskraftiga också ur kvalitetsmening. Men det har alltid varit svårt att köpa bilreservdelar på webben.

Flertalet bilproducenter har introducerat en del olika modeller under deras livstid. Bmw i likhet med Jaguar har konstruerat över 50 varianter och en del äldre rariteter åker fortfarande på våra vägar. Även om det handlar om veteranfordon måste de underhållas genom byten av allehanda reservdelar. Så mängden av versioner inom samma fordonsfabrikat är både utbredd och invecklad. Flera förändringar har gjorts inom likadan årsmodell. Det är typiskt att dessa inträffar i anknytning med release vid nytt produktionsår. Till följd av något kvalitetsbekymmer kanske en bättring implementerats under fortgående skede. Och det kan inträffa att den nya artikeln inte är helt samstämmig med den gamla. Med den bakgrunden är det självfallet behändigast att handla i butik. Att kunna ta med den förstörda bildelen för en Subaru-R2, om det är genomförbart, hjälper väldigt. För att sammanlänka brister i kommunikationen har förloppet gått från digital assistans under sökningen, till gångbar nätsnack med en online bilskrot. I Bildelsbasens söksystem förekommer denna möjlighet. Detta är väl det närmaste man komma till köp över disk.

Om ett ombud ska skrota bilen i Göteborg krävs en underskriven fullmakt från bilägaren. Detta krävs också när man skrotar bilar för dödsbo. Bilägaren eller ombud skall ha med sig bilens registreringsbevis för korrekt avregistrering på Transportstyrelsen. Därefter töms skrotbilen på alla miljöfarliga ämnen innan den transporteras vidare för fragmentering.

Leta på bilskrot efter begagnad grill till Ford-Tourneo i Göteborg genom Bildelsbasen

Beställning av grill till Ford-Tourneo från Bildelsbasen till avnämare i Göteborg

Före letande i Bildelsbasens program av en grill till Ford-Tourneo till en frågande spekulant i Göteborg ska fordonstyp och årsmodell fastställas. Uppgifterna kan läsas i registreringsbeviset. Sökningen kan dessutom börja med ifyllning av registreringsnumret. Det går numera att skrota bilen ersättning även om skrotningspremien är ringa kan det vara ett bra alternativ. Att finna en speciell bildel till en ovanlig bilmodell kan verka omöjlig. Men finns den inte hos en av de anslutna bilskrotarna, är hoppet liten att påträffa en begagnad motstycke. Efter ifyllnad av registreringsnummer uppvisas en sprängskiss i hemsidan för att förenkla val. Nästa moment ser man kategorierna förminskad på reservdels- eller beståndsdelsnivå. Efter klick på utsedd del exponeras en lista med samtliga skrotar som har fordonsdelen för försäljning. Förslag om modellår, hur många mil och kostnad blir uppenbar. Och chansen att online prata med utsedd bildemontering kan undanröja en del spörsmål innan beställningen. Berörda skrotfirmor är auktoriserade och subordinerade bilproducenternas krav att bilskrotningsbestämmelsen lyds, då ägarna ska skrota bilen gratis. Ett mottagningsbevis lämnas alltid i anknytning med utfärdandet av skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Efter en klimatanpassad tömning av vätskor påbörjas bildemontering och regenerering av fordonet.

Sändning av grill till Ford-Tourneo från Bildelsbasen till beställare i Göteborg

Några frågor har blivit undersökta före sändning av grill till Ford-Transit från Bildelsbasen av en förhoppningsfull beställare från Göteborg. Avtal angående skifte av bildel, om den inte överensstämmer, är gjord. På grund av att det inte existerar någon vanlig garanti inom skrotarna skall uppdraget avhandlas före bokning. En viss bild ger emellertid notis om antalet körda km för tänkt bildel. Och några auktoriserade skrotfirmor lämnar även Green Part-garanti.

Skrota bil eller byte av motorfästen på Mitsubishi-Grandis i Uddevalla

Skrota bil eller byte av motorfästen på Mitsubishi-Grandis i Uddevalla

Nu är det ekonomiskt att byta motorfästen i en äldre Mitsubishi-Grandis från Uddevalla. Prestationen ökar levnadsåldern med flera år eller minst till den nästkommande obligatoriska besiktning. Det här går inte den väg, som miljökämparna strider om. Ju förr man skrota bilen i Uddevalla av en äldre koldioxid-best återvinns dess bättre är det självklart ur miljöhänseende.

Bensinpump i Uddevalla från skrotad bil till Nissan-260Z fördröjer skrotning

Bensinpump i Uddevalla från skrotad bil till Nissan-260Z fördröjer skrotning

Det förekommer inget tvekan om att byte av en kaputt bensinpump i en äldre Nissan-260Z från Uddevalla utökar dess absoluta ålder. Detta är ju det målet, som ett kontinuerligt underhåll jobbar mot. Men är det en förnuftig agenda? Om det råder uppenbara motsättningar. Ur klimataspekt förklaras i en utredning från Sveriges forskningsanstalt, att det mest gynnsamma är att skrota bilen i Uddevalla efter ålder.

Fler artiklar